Dagsorden til møde i forretningsudvalget

Dagsorden til møde i forretningsudvalget den 18. juni 2019

Pkt. Tekst
1 Revisionsberetning nr. 44 om Region Midtjyllands regnskab 2018 og endelig godkendelse af årsregnskab 2018
2 Revisionsberetning nr. 43 vedrørende afregning af statsrefusion til sociale udgifter for 2018 for Region Midtjylland
3 Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsafhængige tilskud for 2018
4 Gensidig orientering *
5 Aarhus Universitetshospitals økonomi – herunder handleplan og besparelser
6 Budget 2019 – Udmøntning af besparelser
7 Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023
8 Udmøntning af en øget dimensionering på sygeplejerskeuddannelsen i VIA University College
9 Finansiering af flash glukosemålere til voksne i 2019
10 Finansiering af nye behandlinger i 2019
11 Forslag om præhospital overtagelse af sundhedsfaglig ledsagelse ved transporter til/fra hospitaler i andre regioner
12 Principper for patientinformation ved lange ventetider
13 Forsøgsordning om bedre udnyttelse af regionens udbudsaftaler med privathospitaler
14 Principper for salg af tobaksvarer og alkohol på hospitalerne i Region Midtjylland
15 Orientering om anbefalinger for tværsektorielt samarbejde på akutområdet
16 Godkendelse af samarbejdsaftale vedrørende kommunale akutfunktioner
17 Godkendelse af accept af tilskud fra pulje til etablering af læge- og sundhedshuse samt reviderede projektbeskrivelser
18 Søndersøparken Viborg: Oplæg til Helhedsplan
19 Regionshospitalet Viborg: Bevilling til brugsvandsinstallation på grund af legionella
20 Regionshospitalet Randers: Anlægsbevilling til ny sterilcentral
21 Hospitalsenheden Vest: Etablering og finansiering af en minicyklotron (vandgenerator)
22 DNV-Gødstrup: Godkendelse af arealfordeling mellem Region Midtjylland og Herning Kommune
23 DNV-Gødstrup: Godkendelse af budgetjustering vedrørende fællesfaciliteter for Skurby
24 Godkendelse af Projektforslag til IT-Driftscentre i Gødstrup
25 Aarhus Universitetshospital: Godkendelse af donation til kunstnerisk og arkitektonisk udformning af rummene til kirke, tro og fordybelse i Forum samt udskillelse af bevilling til Novo Nordisk Fondens puljer til apparatur m.v.
26 Anlægsbevilling og kapacitetsudvidelse i Viborg til Specialområde Børn og Unge
27 Mageskifte som led i etablering af haveprojektet Pusterummet ved Skive Sundhedshus
28 DNU: “Det tredje øje”-rapport for 1. kvartal 2019
29 DNV-Gødstrup: “Det tredje øje”-rapport for 1. kvartal 2019
30 Kvalitetsfondsprojektet i Viborg: “Det tredje øje” rapport for 1. kvartal 2019
31 Kvartalsrapport Kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. marts 2019
32 DNV-Gødstrup Psykiatri: “Det tredje øje”-rapport
33 Godkendelse af anlægsregnskab for Regionshospitalet Horsens vedrørende nyt centralt køleanlæg, nye nødstrømsanlæg og nye transformere
34 Mål og strategi for drift og udvikling af Region Midtjyllands ejendomme
35 Revidering af Region Midtjyllands Byggeregulativ
36 Forslag om miljømærkningspolitik
37 Opfølgning på handleplan 2019 for regional udvikling
38 Godkendelse af justerede delegerings- og kompetencefordelingsregler
39 Overdragelse af erhvervsudviklingsområdet til Erhvervsstyrelsen og korrektion af hensættelser
40 Udmøntning af midler fra tilbageløb og fra budgetrevision under regional udvikling
41 Klimatorium og AquaGlobe som fyrtårne for klimatilpasning og vandløsninger
42 Region Midtjyllands engagement i Central Denmark EU-Office
43 Overflytning af Tørring Gymnasium til Fordelingsudvalg og forpligtende samarbejde i Trekantområdet
44 Etablering af et netværk for kultur, beskæftigelse og sundhed
45 Opsigelse af samarbejdsaftaler i Ungarn
46 Afrapportering af forenklingsinitiativer
47 Målbilledet på sundhedsområdet og ledelsesberetninger
48 Målbilledet for socialområdet
49 Forslag om studietur for hospitalsudvalget
50 Vedtagelse af mødeplan 2020 for regionsrådets forretningsudvalg *
51 Vedtagelse af mødeplan 2020 for regionsrådet
52 Orientering om Patientkontorets årsberetning 2018
53 Orientering om proces vedrørende konvertering af mer-/overarbejde til faste stillinger
54 Orientering om udviklingen i medicinforbruget i Region Midtjylland efter 1. kvartal 2019
55 Orientering om samarbejde med privathospitaler i 2018 og forventninger til 2019
56 Orientering om aktiviteten på hospice
57 Orientering om anvendelsen af Region Midtjyllands forskningsmidler i 2018
58 Orientering om ændring af sundhedsloven
59 Orientering om indberetning om jordforureningsaktiviteter i 2018
60 Orientering om bevilling af 50 mio. kr. til Cheminova-forureningerne på Harboøre Tange
61 Orientering om udviklingen i de regionale arbejdspladser

Dagsorden til møde i forretningsudvalget den 18. juni 2019

Pkt. Tekst
1 Revisionsberetning nr. 44 om Region Midtjyllands regnskab 2018 og endelig godkendelse af årsregnskab 2018
2 Revisionsberetning nr. 43 vedrørende afregning af statsrefusion til sociale udgifter for 2018 for Region Midtjylland
3 Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsafhængige tilskud for 2018
4 Gensidig orientering *
5 Aarhus Universitetshospitals økonomi – herunder handleplan og besparelser
6 Budget 2019 – Udmøntning af besparelser
7 Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023
8 Udmøntning af en øget dimensionering på sygeplejerskeuddannelsen i VIA University College
9 Finansiering af flash glukosemålere til voksne i 2019
10 Finansiering af nye behandlinger i 2019
11 Forslag om præhospital overtagelse af sundhedsfaglig ledsagelse ved transporter til/fra hospitaler i andre regioner
12 Principper for patientinformation ved lange ventetider
13 Forsøgsordning om bedre udnyttelse af regionens udbudsaftaler med privathospitaler
14 Principper for salg af tobaksvarer og alkohol på hospitalerne i Region Midtjylland
15 Orientering om anbefalinger for tværsektorielt samarbejde på akutområdet
16 Godkendelse af samarbejdsaftale vedrørende kommunale akutfunktioner
17 Godkendelse af accept af tilskud fra pulje til etablering af læge- og sundhedshuse samt reviderede projektbeskrivelser
18 Søndersøparken Viborg: Oplæg til Helhedsplan
19 Regionshospitalet Viborg: Bevilling til brugsvandsinstallation på grund af legionella
20 Regionshospitalet Randers: Anlægsbevilling til ny sterilcentral
21 Hospitalsenheden Vest: Etablering og finansiering af en minicyklotron (vandgenerator)
22 DNV-Gødstrup: Godkendelse af arealfordeling mellem Region Midtjylland og Herning Kommune
23 DNV-Gødstrup: Godkendelse af budgetjustering vedrørende fællesfaciliteter for Skurby
24 Godkendelse af Projektforslag til IT-Driftscentre i Gødstrup
25 Aarhus Universitetshospital: Godkendelse af donation til kunstnerisk og arkitektonisk udformning af rummene til kirke, tro og fordybelse i Forum samt udskillelse af bevilling til Novo Nordisk Fondens puljer til apparatur m.v.
26 Anlægsbevilling og kapacitetsudvidelse i Viborg til Specialområde Børn og Unge
27 Mageskifte som led i etablering af haveprojektet Pusterummet ved Skive Sundhedshus
28 DNU: “Det tredje øje”-rapport for 1. kvartal 2019
29 DNV-Gødstrup: “Det tredje øje”-rapport for 1. kvartal 2019
30 Kvalitetsfondsprojektet i Viborg: “Det tredje øje” rapport for 1. kvartal 2019
31 Kvartalsrapport Kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. marts 2019
32 DNV-Gødstrup Psykiatri: “Det tredje øje”-rapport
33 Godkendelse af anlægsregnskab for Regionshospitalet Horsens vedrørende nyt centralt køleanlæg, nye nødstrømsanlæg og nye transformere
34 Mål og strategi for drift og udvikling af Region Midtjyllands ejendomme
35 Revidering af Region Midtjyllands Byggeregulativ
36 Forslag om miljømærkningspolitik
37 Opfølgning på handleplan 2019 for regional udvikling
38 Godkendelse af justerede delegerings- og kompetencefordelingsregler
39 Overdragelse af erhvervsudviklingsområdet til Erhvervsstyrelsen og korrektion af hensættelser
40 Udmøntning af midler fra tilbageløb og fra budgetrevision under regional udvikling
41 Klimatorium og AquaGlobe som fyrtårne for klimatilpasning og vandløsninger
42 Region Midtjyllands engagement i Central Denmark EU-Office
43 Overflytning af Tørring Gymnasium til Fordelingsudvalg og forpligtende samarbejde i Trekantområdet
44 Etablering af et netværk for kultur, beskæftigelse og sundhed
45 Opsigelse af samarbejdsaftaler i Ungarn
46 Afrapportering af forenklingsinitiativer
47 Målbilledet på sundhedsområdet og ledelsesberetninger
48 Målbilledet for socialområdet
49 Forslag om studietur for hospitalsudvalget
50 Vedtagelse af mødeplan 2020 for regionsrådets forretningsudvalg *
51 Vedtagelse af mødeplan 2020 for regionsrådet
52 Orientering om Patientkontorets årsberetning 2018
53 Orientering om proces vedrørende konvertering af mer-/overarbejde til faste stillinger
54 Orientering om udviklingen i medicinforbruget i Region Midtjylland efter 1. kvartal 2019
55 Orientering om samarbejde med privathospitaler i 2018 og forventninger til 2019
56 Orientering om aktiviteten på hospice
57 Orientering om anvendelsen af Region Midtjyllands forskningsmidler i 2018
58 Orientering om ændring af sundhedsloven
59 Orientering om indberetning om jordforureningsaktiviteter i 2018
60 Orientering om bevilling af 50 mio. kr. til Cheminova-forureningerne på Harboøre Tange
61 Orientering om udviklingen i de regionale arbejdspladser

Be the first to comment

Leave a Reply