Fire anbefalinger til at fastholde unge i uddannelse

Knap 100.000 unge mellem 18 og 25 år har ingen uddannelse efter folkeskolen. Mange har brug for at finde deres motivation til at gå i gang med en uddannelse, og erhvervslivet kan spille en afgørende rolle. Vi har samlet fire anbefalinger til at fastholde unge i primært erhvervsuddannelse.

For de unge, som ikke bare går i gang med en ungdomsuddannelse efter folkeskolen er der i mange tilfælde brug for en En praksisorienteret tilgang og involvering af erhvervslivet i udskolingen. Det kan ruste flere elever til ungdomsuddannelse.

Gennem 2019 har Cabi researchet og været i dialog med en række centrale aktører, herunder kommuner, organisationer og uddannelsesinstitutioner om, hvordan der kan arbejdes med fastholdelse på ungdomsuddannelserne, og det er på den baggrund, at anbefalingerne er blevet til.

  1. Forebyg i folkeskolen gennem samarbejde med erhvervsliv og erhvervsskoler
  2. Praktikpladser er afgørende for at fastholde de unge
  3. Tilbyd de unge en mentor
  4. Fremskudt kommunal indsats sikrer helheden om den unge

Læs mere om Cabis ungeanbefalinger

Knap 100.000 unge mellem 18 og 25 år har ingen uddannelse efter folkeskolen. Mange har brug for at finde deres motivation til at gå i gang med en uddannelse, og erhvervslivet kan spille en afgørende rolle. Vi har samlet fire anbefalinger til at fastholde unge i primært erhvervsuddannelse.

For de unge, som ikke bare går i gang med en ungdomsuddannelse efter folkeskolen er der i mange tilfælde brug for en En praksisorienteret tilgang og involvering af erhvervslivet i udskolingen. Det kan ruste flere elever til ungdomsuddannelse.

Gennem 2019 har Cabi researchet og været i dialog med en række centrale aktører, herunder kommuner, organisationer og uddannelsesinstitutioner om, hvordan der kan arbejdes med fastholdelse på ungdomsuddannelserne, og det er på den baggrund, at anbefalingerne er blevet til.

  1. Forebyg i folkeskolen gennem samarbejde med erhvervsliv og erhvervsskoler
  2. Praktikpladser er afgørende for at fastholde de unge
  3. Tilbyd de unge en mentor
  4. Fremskudt kommunal indsats sikrer helheden om den unge

Læs mere om Cabis ungeanbefalinger

Be the first to comment

Leave a Reply