Dagsorden til møde i forretningsudvalget

Dagsorden til møde i forretningsudvalget den 21. maj 2019

Pkt. Tekst
1 Gensidig orientering *
2 Økonomirapportering pr. 31 marts 2019
3 Tildeling af midler til Regionshospitalet Randers og Horsens på baggrund af produktivitet
4 Aarhus Universitetshospital: Bevilling til projektforslag for køl i DNU-byggeriet
5 Regionshospitalet Viborg: Projekteringsbevilling til ombygning af sterilcentral
6 Forsøgsordning om bedre udnyttelse af regionens udbudsaftaler med privathospitaler
7 Regional Strålerapport 2019
8 Opfølgning på budget 2019: Etablering af nyt sengeafsnit i Psykiatrien
9 Godkendelse af vision for den fælles sundhedsindsats på Samsø
10 Formidling af lægevikarer gennem Vikar Region Midt
11 Principper for salg af tobaksvarer og alkohol på hospitalerne i Region Midtjylland
12 Status for den regionale udviklingsstrategi
13 Udmøntning af uddannelsespulje 2019: Åben pulje
14 Udmøntning af uddannelsespulje 2019: Teknologipagt
15 Udmøntning af midler til klimaområdet
16 Anlægsregnskab for helikopterlandingsplads ved hjerteafdelingen på Aarhus Universitetshospital, Skejby
17 Anlægsregnskab for fase 1 og 2 på Grenaa Sundhedshus
18 Orientering om tilsagn og afslag på ansøgninger til pulje til etablering af læge- og sundhedshuse
19 Orientering om puljemidler til center for overvægt på Aarhus Universitetshospital

Dagsorden til møde i forretningsudvalget den 21. maj 2019

Pkt. Tekst
1 Gensidig orientering *
2 Økonomirapportering pr. 31 marts 2019
3 Tildeling af midler til Regionshospitalet Randers og Horsens på baggrund af produktivitet
4 Aarhus Universitetshospital: Bevilling til projektforslag for køl i DNU-byggeriet
5 Regionshospitalet Viborg: Projekteringsbevilling til ombygning af sterilcentral
6 Forsøgsordning om bedre udnyttelse af regionens udbudsaftaler med privathospitaler
7 Regional Strålerapport 2019
8 Opfølgning på budget 2019: Etablering af nyt sengeafsnit i Psykiatrien
9 Godkendelse af vision for den fælles sundhedsindsats på Samsø
10 Formidling af lægevikarer gennem Vikar Region Midt
11 Principper for salg af tobaksvarer og alkohol på hospitalerne i Region Midtjylland
12 Status for den regionale udviklingsstrategi
13 Udmøntning af uddannelsespulje 2019: Åben pulje
14 Udmøntning af uddannelsespulje 2019: Teknologipagt
15 Udmøntning af midler til klimaområdet
16 Anlægsregnskab for helikopterlandingsplads ved hjerteafdelingen på Aarhus Universitetshospital, Skejby
17 Anlægsregnskab for fase 1 og 2 på Grenaa Sundhedshus
18 Orientering om tilsagn og afslag på ansøgninger til pulje til etablering af læge- og sundhedshuse
19 Orientering om puljemidler til center for overvægt på Aarhus Universitetshospital

Be the first to comment

Leave a Reply