Landbrugsstyrelsen vil give gode oplevelser

Foto: Jens Panduro

Pressemeddelelse: Det skal være en god oplevelse at få kontrolbesøg fra Landbrugsstyrelsen

Landbrugsstyrelsen publicerer folderen ’Det gode Kontrolbesøg’, som adresserer de typiske spørgsmål og bekymringer, man kan have som landmand eller virksomhed i forbindelse med en kontrol.
Publiceret 3. april 2019

Ca. 12.500 landmænd og virksomheder får hvert år besøg af Landbrugsstyrelsens kontrollører, og selvom en del af besøgene er varslede i forvejen, kommer besøget sjældent belejligt. Derfor er det vigtigt for det gode kontrolbesøg, at landmanden eller virksomheden kender rammerne for besøget på forhånd.

Nu har Landbrugsstyrelsen med input fra Landbrug & Fødevarer trykt en ny folder, der skal sikre en fælles forståelse af, hvad der skal ske under et kontrolbesøg.

– Vi er meget bevidste om, at det kan opleves som en forstyrrelse, når vores kontrollør triller ind på gårdspladsen, selvom vi varsler det, når vi kan. Men jo bedre vi kan klæde landmanden eller virksomheden på generelt, des hurtigere og lettere vil det gå, når kontrolløren pludselig står der – til glæde for alle parter. Og med den nye folder i hånden ved man som udgangspunkt, hvad man kan forvente, siger vicedirektør i Landbrugsstyrelsen Steen Silberg Thomsen.

”Det gode Kontrolbesøg” er blevet til efter input fra Landbrug & Fødevarer, som har bidraget med konkrete bidrag til formuleringer og pointer, der sikrer at folderen er relevant og brugbar for landmanden.

– For Landbrug & Fødevarer er det vigtigt, at vores medlemmer modtager klar information om, hvad de bliver mødt med i en kontrolsituation. Og selvom vi ikke altid er enige om alle formuleringer, vil vi gerne kvittere for en konstruktiv dialog om kontrolfolderen, siger Niels Lindberg Madsen, EU-politisk chef i Landbrug & Fødevarer.

Den gode dialog om folderen skal styrke grundlaget for den gode dialog på selve kontrolbesøget.

– Det har været vigtigt for os, at folderen ikke kun afspejler vores tilgang til kontrollen som myndighed, men også ser på virksomhedens rettigheder og behov ved et kontrolbesøg. Og jeg er meget glad for det gode samarbejde, vi har haft med Landbrug & Fødevarer, som har været med til at sikre, at landmanden med folderen i hånden gerne skulle opleve at få præcis den information, som er vigtigst for ham i kontrolsituationen, siger Steen Silberg Thomsen.

Landbrugsstyrelsens medarbejdere vil tage folderen med til kommende kongresser, seminarer, og når de besøger dyrskuer, landbrugsskoler eller landboforeninger med flere.

Du kan også finde folderen på vores hjemmeside: Det gode Kontrolbesøg (link)

Pressemeddelelse: Det skal være en god oplevelse at få kontrolbesøg fra Landbrugsstyrelsen

Landbrugsstyrelsen publicerer folderen ’Det gode Kontrolbesøg’, som adresserer de typiske spørgsmål og bekymringer, man kan have som landmand eller virksomhed i forbindelse med en kontrol.
Publiceret 3. april 2019

Ca. 12.500 landmænd og virksomheder får hvert år besøg af Landbrugsstyrelsens kontrollører, og selvom en del af besøgene er varslede i forvejen, kommer besøget sjældent belejligt. Derfor er det vigtigt for det gode kontrolbesøg, at landmanden eller virksomheden kender rammerne for besøget på forhånd.

Nu har Landbrugsstyrelsen med input fra Landbrug & Fødevarer trykt en ny folder, der skal sikre en fælles forståelse af, hvad der skal ske under et kontrolbesøg.

– Vi er meget bevidste om, at det kan opleves som en forstyrrelse, når vores kontrollør triller ind på gårdspladsen, selvom vi varsler det, når vi kan. Men jo bedre vi kan klæde landmanden eller virksomheden på generelt, des hurtigere og lettere vil det gå, når kontrolløren pludselig står der – til glæde for alle parter. Og med den nye folder i hånden ved man som udgangspunkt, hvad man kan forvente, siger vicedirektør i Landbrugsstyrelsen Steen Silberg Thomsen.

”Det gode Kontrolbesøg” er blevet til efter input fra Landbrug & Fødevarer, som har bidraget med konkrete bidrag til formuleringer og pointer, der sikrer at folderen er relevant og brugbar for landmanden.

– For Landbrug & Fødevarer er det vigtigt, at vores medlemmer modtager klar information om, hvad de bliver mødt med i en kontrolsituation. Og selvom vi ikke altid er enige om alle formuleringer, vil vi gerne kvittere for en konstruktiv dialog om kontrolfolderen, siger Niels Lindberg Madsen, EU-politisk chef i Landbrug & Fødevarer.

Den gode dialog om folderen skal styrke grundlaget for den gode dialog på selve kontrolbesøget.

– Det har været vigtigt for os, at folderen ikke kun afspejler vores tilgang til kontrollen som myndighed, men også ser på virksomhedens rettigheder og behov ved et kontrolbesøg. Og jeg er meget glad for det gode samarbejde, vi har haft med Landbrug & Fødevarer, som har været med til at sikre, at landmanden med folderen i hånden gerne skulle opleve at få præcis den information, som er vigtigst for ham i kontrolsituationen, siger Steen Silberg Thomsen.

Landbrugsstyrelsens medarbejdere vil tage folderen med til kommende kongresser, seminarer, og når de besøger dyrskuer, landbrugsskoler eller landboforeninger med flere.

Du kan også finde folderen på vores hjemmeside: Det gode Kontrolbesøg (link)

Be the first to comment

Leave a Reply