Dagsorden til møde i forretningsudvalget

Dagsorden til møde i forretningsudvalget den 9. april 2019

Pkt. Tekst
1 Gensidig orientering *
2 Aarhus Universitetshospital: Plan for at sikre økonomisk balance
3 Udmøntning af besparelser fra budget 2019, reduktion af ambulante besøg
4 Region Midtjyllands årsregnskab 2018
5 Driftsoverførsler 2018 til 2019 og kommende år
6 Opfølgning på budget 2019: Succeskriterier for løft af psykiatrien
7 Udkast til strategi for arbejdsstyrkeplanlægning
8 Region Midtjyllands fremadrettede engagement i Central Denmark EU-Office
9 Indstilling til undervisningsministeren om grundforløb 1 i Bjerringbro
10 Aarhus Universitetshospital: Godkendelse af tillægsbevilling til etape 3 af ombygning af det eksisterende hospital
11 Rammebevilling til flytteafledte anlægsinvesteringer
12 Facaderenovering i Regionshuset Viborg
13 Anlægsbevilling til IT-datacentre
14 Godkendelse af ansøgninger til pulje til etablering af læge- og sundhedshuse
15 Orientering om beregningsfejl vedrørende medicinudgifter i spareforslaget om lukning af Urinvejskirurgi på Regionshospitalet Viborg
16 Konference om Åben Dialog
17 Pilotprojekt på Anker Fjord Hospice om levering af medicin og medicinservice fra Hospitalsapoteket
18 Høring af Midttrafiks Trafikplan 2019-2022
19 Budgetændring til puljer under Europæisk Kulturregion
20 AMGROS Årsregnskab 2018
21 Godkendelse af anlægsregnskab for en ny afdeling på Grenen-Glesborg
22 Forslag om studietur for udvalg for nære sundhedstilbud
23 Status på målbilledet for sundhedsområdet
24 Orientering om resultater af Landsdækkende Undersøgelser for Patientoplevelser 2018
25 Status på målbilledet for socialområdet
26 Orientering om udvikling i antal hjerte-CT undersøgelser på regionens hospitaler
27 Orientering om status for igangsatte og kommende initiativer på hjerteområde
28 Orientering om nyt akutnummer 113
29 Orientering om afrapportering af projekt om værdibaseret sundhed på apopleksiområdet

Dagsorden til møde i forretningsudvalget den 9. april 2019

Pkt. Tekst
1 Gensidig orientering *
2 Aarhus Universitetshospital: Plan for at sikre økonomisk balance
3 Udmøntning af besparelser fra budget 2019, reduktion af ambulante besøg
4 Region Midtjyllands årsregnskab 2018
5 Driftsoverførsler 2018 til 2019 og kommende år
6 Opfølgning på budget 2019: Succeskriterier for løft af psykiatrien
7 Udkast til strategi for arbejdsstyrkeplanlægning
8 Region Midtjyllands fremadrettede engagement i Central Denmark EU-Office
9 Indstilling til undervisningsministeren om grundforløb 1 i Bjerringbro
10 Aarhus Universitetshospital: Godkendelse af tillægsbevilling til etape 3 af ombygning af det eksisterende hospital
11 Rammebevilling til flytteafledte anlægsinvesteringer
12 Facaderenovering i Regionshuset Viborg
13 Anlægsbevilling til IT-datacentre
14 Godkendelse af ansøgninger til pulje til etablering af læge- og sundhedshuse
15 Orientering om beregningsfejl vedrørende medicinudgifter i spareforslaget om lukning af Urinvejskirurgi på Regionshospitalet Viborg
16 Konference om Åben Dialog
17 Pilotprojekt på Anker Fjord Hospice om levering af medicin og medicinservice fra Hospitalsapoteket
18 Høring af Midttrafiks Trafikplan 2019-2022
19 Budgetændring til puljer under Europæisk Kulturregion
20 AMGROS Årsregnskab 2018
21 Godkendelse af anlægsregnskab for en ny afdeling på Grenen-Glesborg
22 Forslag om studietur for udvalg for nære sundhedstilbud
23 Status på målbilledet for sundhedsområdet
24 Orientering om resultater af Landsdækkende Undersøgelser for Patientoplevelser 2018
25 Status på målbilledet for socialområdet
26 Orientering om udvikling i antal hjerte-CT undersøgelser på regionens hospitaler
27 Orientering om status for igangsatte og kommende initiativer på hjerteområde
28 Orientering om nyt akutnummer 113
29 Orientering om afrapportering af projekt om værdibaseret sundhed på apopleksiområdet

Be the first to comment

Leave a Reply