Dagsorden til møde i regionsrådet

Dagsorden til møde i regionsrådet den 27. februar 2019

Pkt. Tekst
1 DNV-Gødstrup: Godkendelse af budgetjusteringer
2 Etablering af akutlægebil i Ringkøbing-Skjern Kommune og samlet økonomi for nedlæggelse af akutbiler, etablering af akutlægebil og opgradering af ambulance i Skive
3 Forslag til nedbringelse af ventetiderne på høreapparatbehandling i 2019
4 Prioritering af midler til kirurgisk fjernelse af blodpropper
5 Forslag til rammer og proces for udarbejdelse af ny fødeplan for Region Midtjylland
6 Orientering om samarbejdsaftale mellem Region Nordjylland og Region Midtjylland vedrørende kapacitetsudfordringer på operationsområdet (neurokirurgi)
7 Godkendelse af høringssvar på Sundhedsaftalen 2019-2023
8 Evaluering af spareforslag vedrørende hospitalsrekvirerede blodprøver
9 Forslag til fremtidig opgørelse af responstider for ambulancer og akutlægebiler
10 Godkendelse af indtægts- og anlægsbevillinger vedrørende Skanderborg Sundhedshus, Lemvig Sundhedshus og Flerlægepraksis på MarselisborgCentret
11 Godkendelse af model for borgerinddragelsesproces i forbindelse med etablering af Lemvig Sundhedshus
12 Helhedsplan for funktioner i Søndersøparken
13 Projekt om regionale akutte udrykningstjenester
14 Projektforslag og udbud af ny døgnrehabiliteringsenhed på Tagdækkervej i Hammel
15 Godkendelse af Handleplan 2019 for Regional Udvikling
16 Godkendelse af justerede delegerings- og kompetencefordelingsregler
17 Frigivelse af bidrag til Museum Ovartaci og Europæisk Kulturregion
18 Udkast til svar til ministeren om Rigsrevisionens beretning om forløbet for flygtninge med traumer
19 Orientering om revision af infrastrukturindspil fra 2013
20 Orientering om brugernes tilfredshed med den siddende patienttransport
21 Orientering om anvendelse af klausuler om lære- og praktikpladser
22 Godkendelse af tegningsberettigede for Region Midtjylland

Dagsorden til møde i regionsrådet den 27. februar 2019

Pkt. Tekst
1 DNV-Gødstrup: Godkendelse af budgetjusteringer
2 Etablering af akutlægebil i Ringkøbing-Skjern Kommune og samlet økonomi for nedlæggelse af akutbiler, etablering af akutlægebil og opgradering af ambulance i Skive
3 Forslag til nedbringelse af ventetiderne på høreapparatbehandling i 2019
4 Prioritering af midler til kirurgisk fjernelse af blodpropper
5 Forslag til rammer og proces for udarbejdelse af ny fødeplan for Region Midtjylland
6 Orientering om samarbejdsaftale mellem Region Nordjylland og Region Midtjylland vedrørende kapacitetsudfordringer på operationsområdet (neurokirurgi)
7 Godkendelse af høringssvar på Sundhedsaftalen 2019-2023
8 Evaluering af spareforslag vedrørende hospitalsrekvirerede blodprøver
9 Forslag til fremtidig opgørelse af responstider for ambulancer og akutlægebiler
10 Godkendelse af indtægts- og anlægsbevillinger vedrørende Skanderborg Sundhedshus, Lemvig Sundhedshus og Flerlægepraksis på MarselisborgCentret
11 Godkendelse af model for borgerinddragelsesproces i forbindelse med etablering af Lemvig Sundhedshus
12 Helhedsplan for funktioner i Søndersøparken
13 Projekt om regionale akutte udrykningstjenester
14 Projektforslag og udbud af ny døgnrehabiliteringsenhed på Tagdækkervej i Hammel
15 Godkendelse af Handleplan 2019 for Regional Udvikling
16 Godkendelse af justerede delegerings- og kompetencefordelingsregler
17 Frigivelse af bidrag til Museum Ovartaci og Europæisk Kulturregion
18 Udkast til svar til ministeren om Rigsrevisionens beretning om forløbet for flygtninge med traumer
19 Orientering om revision af infrastrukturindspil fra 2013
20 Orientering om brugernes tilfredshed med den siddende patienttransport
21 Orientering om anvendelse af klausuler om lære- og praktikpladser
22 Godkendelse af tegningsberettigede for Region Midtjylland

Be the first to comment

Leave a Reply