Deltag i debatten: Hvor skal fremtidens råstofgrave ligge?

Råstofgrav ved Haldum. Foto: Region Midtjylland

Regionsrådet efterspørger input fra borgere og virksomheder før gennemgribende revision af råstofplan. Fokus er på placering af nye graveområder, retningslinjer for indvinding samt bæredygtighed og genanvendelse af ressourcer.

 

Regionsrådet efterlyser nu idéer og forslag til den kommende råstofplan 2020 fra borgere, virksomheder og organisationer. Det sker som led i en revision af den gældende råstofplan (2016), der bl.a. anviser, hvor der kan graves efter råstoffer som sand, grus og ler i Region Midtjylland.

Regionsrådet godkendte i sidste uge et debatoplæg, og fra i dag, 4. februar og frem til 3. april 2019 er der åbent for input via hjemmesiden www.råstofplan2020.rm.dk

– I dag arbejder vi med nogle råstofgraveområder, der er udlagt for mange år siden, og derfor ser vi på, om de områder stadig er de rigtige i forhold til behovet. Samtidigt ønsker vi en gennemgribende revision, med inddragelse af borgerne lokalt, så vi kan hente de nødvendige råstoffer med så få konsekvenser som muligt for mennesker, miljø og klima, siger formand for Udvalg for Regional Udvikling i Region Midtjylland Jørgen Nørby (V).

 

Bæredygtighed i centrum

Netop bæredygtighed er centralt i idé- og debatoplægget, der tager udgangspunkt i en række hovedspørgsmål. Bl.a. hvordan cirkulær økonomi kan tænkes mere ind i råstofplanlægningen, og hvordan transporten af råstoffer kan minimeres.

– I dag transporteres råstoffer i gennemsnit 60 km på lastbil med slid på vejene og stor klimabelastning til følge. Det skal vi minimere fx ved at grave tættere på det sted, hvor råstofferne skal anvendes. Samtidigt skal vi i det hele taget undersøge, hvordan vi kan tænke i en mere bæredygtig anvendelse af råstofferne, siger næstformand i Udvalg for Regional Udvikling, Flemming Knudsen (S).

 

Vil kæmpe for kompensation

Et andet vigtigt fokus i den kommende revision af råstofplanen er efterbehandlingen af graveområder. Her viser både erfaring og forskning, at tidligere råstofgrave kan udvikle sig til naturskønne områder med høj biodiversitet. Regionen ønsker at udvikle retningslinjer for efterbehandling, der medvirker til dette, og derned til at tidligere råstofgrave kan skabe værdi for samfundet.

Regionsrådet ønsker samtidigt bedre muligheder i råstofloven for at kompensere borgere, der kommer i klemme som naboer til en råstofgrav. Dette kræver dog ny lovgivning fra Christiansborg.

– Der er desværre nogle eksempler på, at boligejere bliver fanget midt i et råstofgraveområde, og derfor får svært ved at sælge deres ejendom. Vi skal grave efter råstoffer, og vi er nødt til at gøre det der, hvor råstofferne er. Men det er ikke rimeligt, at folk bliver stavnsbundet på den måde uden mulighed for at få kompensation. Det vil vi arbejde for, at gøre Folketinget opmærksomme på, siger udvalgsformand Jørgen Nørby.

 

Fakta

  • Region Midtjylland er forpligtet til at lave råstofplaner, der sikrer forsyningen af fx. sand, grus og ler mindst 12 år frem i tiden.
  • Regionsrådet skal hvert 4. år tage stilling til, om den gældende råstofplan skal revideres. Sidste år besluttede regionsrådet en større revision af den gældende “Råstofplan 2016”
  • I den forbindelse indkaldes nu i form af et debatoplæg input fra borgere, virksomheder og organisationer forud for udformning af forslag til Råstofplan 2020.
  • Borgere, virksomheder og organisationer kan komme med input frem til 3. april 2019. Herefter starter den demokratiske proces med udformning af forslag til ny råstofplan. Den proces forventes afsluttet i 4. kvartal 2020.
  • Find idé- og debatoplægget her: www.råstofplan20202.rm.dk

Regionsrådet efterspørger input fra borgere og virksomheder før gennemgribende revision af råstofplan. Fokus er på placering af nye graveområder, retningslinjer for indvinding samt bæredygtighed og genanvendelse af ressourcer.

 

Regionsrådet efterlyser nu idéer og forslag til den kommende råstofplan 2020 fra borgere, virksomheder og organisationer. Det sker som led i en revision af den gældende råstofplan (2016), der bl.a. anviser, hvor der kan graves efter råstoffer som sand, grus og ler i Region Midtjylland.

Regionsrådet godkendte i sidste uge et debatoplæg, og fra i dag, 4. februar og frem til 3. april 2019 er der åbent for input via hjemmesiden www.råstofplan2020.rm.dk

– I dag arbejder vi med nogle råstofgraveområder, der er udlagt for mange år siden, og derfor ser vi på, om de områder stadig er de rigtige i forhold til behovet. Samtidigt ønsker vi en gennemgribende revision, med inddragelse af borgerne lokalt, så vi kan hente de nødvendige råstoffer med så få konsekvenser som muligt for mennesker, miljø og klima, siger formand for Udvalg for Regional Udvikling i Region Midtjylland Jørgen Nørby (V).

 

Bæredygtighed i centrum

Netop bæredygtighed er centralt i idé- og debatoplægget, der tager udgangspunkt i en række hovedspørgsmål. Bl.a. hvordan cirkulær økonomi kan tænkes mere ind i råstofplanlægningen, og hvordan transporten af råstoffer kan minimeres.

– I dag transporteres råstoffer i gennemsnit 60 km på lastbil med slid på vejene og stor klimabelastning til følge. Det skal vi minimere fx ved at grave tættere på det sted, hvor råstofferne skal anvendes. Samtidigt skal vi i det hele taget undersøge, hvordan vi kan tænke i en mere bæredygtig anvendelse af råstofferne, siger næstformand i Udvalg for Regional Udvikling, Flemming Knudsen (S).

 

Vil kæmpe for kompensation

Et andet vigtigt fokus i den kommende revision af råstofplanen er efterbehandlingen af graveområder. Her viser både erfaring og forskning, at tidligere råstofgrave kan udvikle sig til naturskønne områder med høj biodiversitet. Regionen ønsker at udvikle retningslinjer for efterbehandling, der medvirker til dette, og derned til at tidligere råstofgrave kan skabe værdi for samfundet.

Regionsrådet ønsker samtidigt bedre muligheder i råstofloven for at kompensere borgere, der kommer i klemme som naboer til en råstofgrav. Dette kræver dog ny lovgivning fra Christiansborg.

– Der er desværre nogle eksempler på, at boligejere bliver fanget midt i et råstofgraveområde, og derfor får svært ved at sælge deres ejendom. Vi skal grave efter råstoffer, og vi er nødt til at gøre det der, hvor råstofferne er. Men det er ikke rimeligt, at folk bliver stavnsbundet på den måde uden mulighed for at få kompensation. Det vil vi arbejde for, at gøre Folketinget opmærksomme på, siger udvalgsformand Jørgen Nørby.

 

Fakta

  • Region Midtjylland er forpligtet til at lave råstofplaner, der sikrer forsyningen af fx. sand, grus og ler mindst 12 år frem i tiden.
  • Regionsrådet skal hvert 4. år tage stilling til, om den gældende råstofplan skal revideres. Sidste år besluttede regionsrådet en større revision af den gældende “Råstofplan 2016”
  • I den forbindelse indkaldes nu i form af et debatoplæg input fra borgere, virksomheder og organisationer forud for udformning af forslag til Råstofplan 2020.
  • Borgere, virksomheder og organisationer kan komme med input frem til 3. april 2019. Herefter starter den demokratiske proces med udformning af forslag til ny råstofplan. Den proces forventes afsluttet i 4. kvartal 2020.
  • Find idé- og debatoplægget her: www.råstofplan20202.rm.dk

Be the first to comment

Leave a Reply