Byrådet holder møde på mandag

Byrådet holder møde på mandag den 28.01.2019 med følgende dagsorden.

Sted:
Byrådssalen

Punkter på dagsordenen

 • 1.Dialogmøde med borgerne
 • 2.Godkendelse af, at betingelserne for indkaldelse af stedfortrædere til mødet er opfyldt
 • 3.Godkendelse af dagsorden
 • 4.Godkendelse af forslag til tillæg nr. 1 til delområde II og III i lokalplan 10-024 for et centerområde på Søtorvet i midtbyen
 • 5.Godkendelse af forslag til lokalplan 12-024 for et boligområde ved Dalvejen i Balle
 • 6.Godkendelse af forslag til lokalplan 14-012 for et erhvervsområde ved motorvejsudfletningen i Funder
 • 7.Godkendelse af forslag til ophævelse af lokalplan 57 for et centerområde i Kjellerup
 • 8.Godkendelse af forslag til delvis ophævelse af lokalplan 183.12 – de tidligere Svejbæk Træskofabrikker
 • 9.Godkendelse af byggemodningspulje til undersøgelser, færdiggørelser, ad hoc m.v. for 2019
 • 10.Godkendelse af anlægsbevilling af mindre anlæg indenfor vejområdet i 2019
 • 11.Godkendelse af anlægsbevilling til undersøgelser vedrørende veje mv. i 2019
 • 12.Godkendelse af vedtægtsændringer og fremtidig plan for forsyningssikkerhed for affaldsselskabet Energnist
 • 13.Beslutning om 2 timers gratis parkering og brug af parkeringskort i p-kælderen under Torvet
 • 14.Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling vedr. diverse aktivitetsændringer af bygninger inden for psykiatriområdet
 • 15.Godkendelse af anlægsbevilling inden for handicapområdet
 • 16.Godkendelse af anlægsbevilling til velfærdsteknologi
 • 17.Godkendelse af anlægsbudget til Helhedsplan for Indelukket samt fremrykning og udskydelse af anlægsprojekter
 • 18.Godkendelse af anlægsbevilling til forbedring af forhold på Ellingbanen
 • 19.Godkendelse af anlægsbevilling til affaldsopbevaring 2019-2021
 • 20.Godkendelse af anlægsbevilling til energimærkning
 • 21.Godkendelse af anlægsregnskab for puljen nedrivning 2018
 • 22.Godkendelse af anlægsregnskab for Jysk Park
 • 23.Godkendelse af Indkøbspolitik
 • 24.Godkendelse af fleksible udlejningsregler for Resedavej/Lupinvej/Arendalsvej
 • 25.Godkendelse af Ungestrategiudvalgets forslag til en enkel indgang for unge i Silkeborg Kommune
 • 26.Beslutning om Klippen, Den Kristne Friskole skal delvis fritages for betaling af ejendomsskat
 • 27.Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 28.Godkendelse af bevilling til nedrivning af kommunale ejendomme 2019 (Lukket punkt)
 • 29.Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 30.Underskriftsside

Samlede oversigter

Byrådet holder møde på mandag den 28.01.2019 med følgende dagsorden.

Sted:
Byrådssalen

Punkter på dagsordenen

 • 1.Dialogmøde med borgerne
 • 2.Godkendelse af, at betingelserne for indkaldelse af stedfortrædere til mødet er opfyldt
 • 3.Godkendelse af dagsorden
 • 4.Godkendelse af forslag til tillæg nr. 1 til delområde II og III i lokalplan 10-024 for et centerområde på Søtorvet i midtbyen
 • 5.Godkendelse af forslag til lokalplan 12-024 for et boligområde ved Dalvejen i Balle
 • 6.Godkendelse af forslag til lokalplan 14-012 for et erhvervsområde ved motorvejsudfletningen i Funder
 • 7.Godkendelse af forslag til ophævelse af lokalplan 57 for et centerområde i Kjellerup
 • 8.Godkendelse af forslag til delvis ophævelse af lokalplan 183.12 – de tidligere Svejbæk Træskofabrikker
 • 9.Godkendelse af byggemodningspulje til undersøgelser, færdiggørelser, ad hoc m.v. for 2019
 • 10.Godkendelse af anlægsbevilling af mindre anlæg indenfor vejområdet i 2019
 • 11.Godkendelse af anlægsbevilling til undersøgelser vedrørende veje mv. i 2019
 • 12.Godkendelse af vedtægtsændringer og fremtidig plan for forsyningssikkerhed for affaldsselskabet Energnist
 • 13.Beslutning om 2 timers gratis parkering og brug af parkeringskort i p-kælderen under Torvet
 • 14.Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling vedr. diverse aktivitetsændringer af bygninger inden for psykiatriområdet
 • 15.Godkendelse af anlægsbevilling inden for handicapområdet
 • 16.Godkendelse af anlægsbevilling til velfærdsteknologi
 • 17.Godkendelse af anlægsbudget til Helhedsplan for Indelukket samt fremrykning og udskydelse af anlægsprojekter
 • 18.Godkendelse af anlægsbevilling til forbedring af forhold på Ellingbanen
 • 19.Godkendelse af anlægsbevilling til affaldsopbevaring 2019-2021
 • 20.Godkendelse af anlægsbevilling til energimærkning
 • 21.Godkendelse af anlægsregnskab for puljen nedrivning 2018
 • 22.Godkendelse af anlægsregnskab for Jysk Park
 • 23.Godkendelse af Indkøbspolitik
 • 24.Godkendelse af fleksible udlejningsregler for Resedavej/Lupinvej/Arendalsvej
 • 25.Godkendelse af Ungestrategiudvalgets forslag til en enkel indgang for unge i Silkeborg Kommune
 • 26.Beslutning om Klippen, Den Kristne Friskole skal delvis fritages for betaling af ejendomsskat
 • 27.Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 28.Godkendelse af bevilling til nedrivning af kommunale ejendomme 2019 (Lukket punkt)
 • 29.Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 30.Underskriftsside

Samlede oversigter

Be the first to comment

Leave a Reply