Dagsorden til møde i forretningsudvalget

Dagsorden til møde i forretningsudvalget den 15. januar 2019

Pkt. Tekst
1 Gensidig orientering *
2 Analyse af behovet for velfærdsuddannede i Midtjylland
3 Håndtering af tolkegebyr i Region Midtjylland
4 Godkendelse af prioriteringer på den medicotekniske bevilling 2019
5 Udmøntning af ramme til drifts- og vedligeholdelsesnødvendige projekter
6 Forslag om udmøntning af midler til nedbringelse af ventetider og pukkelafvikling på regionens centre for voldtægtsofre
7 Udmøntning af midler til sundhedstilbud tæt på borgerne
8 Budget 2019 – Udmøntning af besparelser
9 Afrapportering fra midlertidigt udvalg vedrørende demokrati og inddragelse
10 Grundprincipper for borgerinddragelse i Region Midtjylland
11 Godkendelse af udkast til Regional Udviklingsstrategi 2019-2030
12 Indsatsplan for jordforurening 2019
13 Revision af råstofplan: Godkendelse af indkaldelse af idéer
14 Kapacitetsfastsættelse på HHX, HTX, STX og HF 2019/2020
15 Center for Sundhed, Holstebro – driftsaftaler
16 Forslag til driftsoverenskomst for Børne- og Ungehospice Strandbakkehuset
17 Godkendelse af udvidelse af regionsdrevet almen medicinsk klinik i Lemvig
18 Lægedækning på Tunø og Endelave
19 Godkendelse af aftale om udrykningslægeordningen mellem PLO og Region Midtjylland på Samsø
20 Aarhus Universitetshospital: Lejemål i hjælpemiddelcentralen
21 DNU: Godkendelse af anlægsregnskab delprojekt syd 3
22 DNU: Godkendelse af anlægsregnskaber for El og Fjernvarme
23 DNU: Godkendelse af anlægsregnskab for ombygning af sterilcentral på Aarhus Universitetshospital
24 Godkendelse af anlægsregnskab for projekt for harmonisering af optageområder Regionspsykiatrien Midt (tidligere Viborg-Skive)
25 Bemærkninger til ministeren vedrørende Rigsrevisionens undersøgelse af udredningsretten
26 Udpegning af medlem til styregruppe for projektet Kollektiv trafik i Hedensted Kommune
27 Studietur for psykiatri- og socialudvalget i marts 2019

Dagsorden til møde i forretningsudvalget den 15. januar 2019

Pkt. Tekst
1 Gensidig orientering *
2 Analyse af behovet for velfærdsuddannede i Midtjylland
3 Håndtering af tolkegebyr i Region Midtjylland
4 Godkendelse af prioriteringer på den medicotekniske bevilling 2019
5 Udmøntning af ramme til drifts- og vedligeholdelsesnødvendige projekter
6 Forslag om udmøntning af midler til nedbringelse af ventetider og pukkelafvikling på regionens centre for voldtægtsofre
7 Udmøntning af midler til sundhedstilbud tæt på borgerne
8 Budget 2019 – Udmøntning af besparelser
9 Afrapportering fra midlertidigt udvalg vedrørende demokrati og inddragelse
10 Grundprincipper for borgerinddragelse i Region Midtjylland
11 Godkendelse af udkast til Regional Udviklingsstrategi 2019-2030
12 Indsatsplan for jordforurening 2019
13 Revision af råstofplan: Godkendelse af indkaldelse af idéer
14 Kapacitetsfastsættelse på HHX, HTX, STX og HF 2019/2020
15 Center for Sundhed, Holstebro – driftsaftaler
16 Forslag til driftsoverenskomst for Børne- og Ungehospice Strandbakkehuset
17 Godkendelse af udvidelse af regionsdrevet almen medicinsk klinik i Lemvig
18 Lægedækning på Tunø og Endelave
19 Godkendelse af aftale om udrykningslægeordningen mellem PLO og Region Midtjylland på Samsø
20 Aarhus Universitetshospital: Lejemål i hjælpemiddelcentralen
21 DNU: Godkendelse af anlægsregnskab delprojekt syd 3
22 DNU: Godkendelse af anlægsregnskaber for El og Fjernvarme
23 DNU: Godkendelse af anlægsregnskab for ombygning af sterilcentral på Aarhus Universitetshospital
24 Godkendelse af anlægsregnskab for projekt for harmonisering af optageområder Regionspsykiatrien Midt (tidligere Viborg-Skive)
25 Bemærkninger til ministeren vedrørende Rigsrevisionens undersøgelse af udredningsretten
26 Udpegning af medlem til styregruppe for projektet Kollektiv trafik i Hedensted Kommune
27 Studietur for psykiatri- og socialudvalget i marts 2019

Be the first to comment

Leave a Reply