Mikrobiologi på museum

De mikrobiologiske museumseffekter. Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt

To tidligere overlæger fra den nu lukkede mikrobiologiskeafdeling i Viborg har sendt mikrobiologisk udstyr fra gamledage på medicinskhistorisk museum i Aarhus.

Mikrobiologisk Afdeling på Regionshospitalet Viborg lukkede ogslukkede i efteråret 2016. Specialet blev samlet i Aarhus som led iRegion Midtjyllands store spareplan 2015-19. Men først forledenforsvandt de sidste håndgribelige minder om specialets tid i Viborg.

Det skete, da Steno Museet, som er en del af Science Museerneunder Aarhus Universitet, var på besøg for at afhente en rækkeeffekter med tilknytning til specialet. Effekterne har to af Viborg-afdelingens overlæger – Jørgen Prag og Helga Schumacher – løbende”adopteret” gennem deres karrierer. Der er tale om forskelligt udstyrog forbrugsartikler, som er blevet indhentet af den teknologiskeudvikling, men som altså nu kommer på museum og dér får nyt livsom vigtige bidrag til dokumentation af den medicinske historie omdet mikrobiologiske speciale. En del af tingene har derfor ikke væreti brug på Regionshospitalet Viborg.

Mikrobiologisk Afdelings historie på Regionshospitalet Viborgstartede 1. februar 1992. Afdelingen dækkede hele Viborg Amt medanalyse af prøver fra pus, slimhinder og spinalvæsker samtbloddyrkninger til diagnostik af bakterier, virus, parasitter ogsvampe. Om nogen har mikrobiologerne været hospitaletsdetektiver, og opsigtsvækkende forskningsprojekter er gennemårene udgået fra afdelingen – eksempelvis om norsk fnat,jordbakterier i hospitalsvasketøj, børnesår, MRSA, ”kødædende”hæmolytiske streptokokker, infektioner efter rottebid, barselsfeber,Legionella, bakterier i badeænder – og spolorm! I 2001 udførteafdelingen i alt 1030 analyser for indvoldsorm, herunder spolorm -og nogle konserverede eksemplarer af slagsen er også blandt deeffekter, som nu er kommet til Steno Museet.

 

To tidligere overlæger fra den nu lukkede mikrobiologiskeafdeling i Viborg har sendt mikrobiologisk udstyr fra gamledage på medicinskhistorisk museum i Aarhus.

Mikrobiologisk Afdeling på Regionshospitalet Viborg lukkede ogslukkede i efteråret 2016. Specialet blev samlet i Aarhus som led iRegion Midtjyllands store spareplan 2015-19. Men først forledenforsvandt de sidste håndgribelige minder om specialets tid i Viborg.

Det skete, da Steno Museet, som er en del af Science Museerneunder Aarhus Universitet, var på besøg for at afhente en rækkeeffekter med tilknytning til specialet. Effekterne har to af Viborg-afdelingens overlæger – Jørgen Prag og Helga Schumacher – løbende”adopteret” gennem deres karrierer. Der er tale om forskelligt udstyrog forbrugsartikler, som er blevet indhentet af den teknologiskeudvikling, men som altså nu kommer på museum og dér får nyt livsom vigtige bidrag til dokumentation af den medicinske historie omdet mikrobiologiske speciale. En del af tingene har derfor ikke væreti brug på Regionshospitalet Viborg.

Mikrobiologisk Afdelings historie på Regionshospitalet Viborgstartede 1. februar 1992. Afdelingen dækkede hele Viborg Amt medanalyse af prøver fra pus, slimhinder og spinalvæsker samtbloddyrkninger til diagnostik af bakterier, virus, parasitter ogsvampe. Om nogen har mikrobiologerne været hospitaletsdetektiver, og opsigtsvækkende forskningsprojekter er gennemårene udgået fra afdelingen – eksempelvis om norsk fnat,jordbakterier i hospitalsvasketøj, børnesår, MRSA, ”kødædende”hæmolytiske streptokokker, infektioner efter rottebid, barselsfeber,Legionella, bakterier i badeænder – og spolorm! I 2001 udførteafdelingen i alt 1030 analyser for indvoldsorm, herunder spolorm -og nogle konserverede eksemplarer af slagsen er også blandt deeffekter, som nu er kommet til Steno Museet.

 

Be the first to comment

Leave a Reply