Ny økologiforordning om økologiske fødevarer

Ny økologiforordning – Nye regler om vitaminer til økologisk babymad – Særlig kontrol ved import af visse økologiske varer fra Kina, Kasakhstan, Rusland, Ukraine og Moldova.

Ny økologiforordning – finder anvendelse fra 1. januar 2021

En ny økologiforordning (nr. 2018/848), der skal erstatte den nuværende rådsforordning nr. 834/2007, finder anvendelse fra 1. januar 2021. Fra nu og til denne dato vil der skulle forhandles en række gennemførelsesbestemmelser – bl.a. vedr. detailkravene til økologikontrollen.

En af de største ændringer for økologikontrollen med markedsføring af økologiske fødevarer er, at der ifølge den nye forordning kræves økologikontrol af detailsalg af ikke-emballerede fødevarer. Da Fødevarestyrelsen i forvejen kontrollerer alle detailbutikker i hht. fødevarelovgivningen arbejder Fødevarestyrelsen for, at implementeringen bliver så fleksibel som muligt.


Ny kommissionsforordning om bl.a. vitaminer og mineraler til økologisk baby-mad

En forordning nr. 2018/1584 af 22. oktober 2018, der ændrer økologigennemførelsesforordningen (889/2008), trådte i kraft d. 12. november 2018. Ændringerne omfatter bl.a. følgende:

  • Der gives mulighed for at tilsætte vitaminer, mineraler og mikronæringsstoffer i økologiske modermælkserstatninger og tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad, såfremt denne tilsætning generelt er tilladt i medfør af EU-lovgivning, herunder forenelig national lovgivning. Denne mulighed fremgår også allerede af den nye økologiforordning (nr. 2018/848), som er præsenteret ovenfor og finder anvendelse fra 1. januar 2021.
  • Bilag VIIIa over tilsætningsstoffer til økologisk vin udvides med flere stoffer, der er positivt vurderet af Kommissionens ekspertgruppe om økologiske produktion (EGTOP).


Guidelines for særlig kontrol af økologiske kornprodukter m.v. importeret fra Kina, Kasakhstan, Rusland, Ukraine og Moldova.

Kommissionen har forlænget gyldigheden af de eksisterende guidelines for særlig kontrol af økologiske kornprodukter m.v. importeret fra Kasakhstan, Rusland og Ukraine, således at de også vil gælde fra 1. januar 2019 og året ud. Samtidig er de udvidet til nu også at gælde import fra Moldova, og samtidigt indskrænket, da tilberedte økologiske fødevarer ikke længere er omfattet.

Kommissionen har udarbejdet tilsvarende guidelines for kontrol af importerede partier af fx cerealier, ris og gojibær fra Kina, som ligeledes vil gælde fra 1. januar 2019 og året ud.

Kontrollen indbefatter analysekontrol af alle importerede partier. Prøven udtages af Fødevarestyrelsen, den tilsynsførende, hos første modtager eller andet relevant sted. Analysen udføres af Fødevarestyrelsens laboratorie i Ringsted, og partiet kan først bringes i omsætning, når analyseresultatet foreligger og ikke giver anledning til bemærkninger.

Læs de nye guidelines på fvst.dk, under overskriften “Særligt vedr. Ukraine, Kasakhstan, Den Russiske Føderation, Moldova og Kina”, herunder hvilke fødevaretyper (KN-koder), som er omfattet af den særlige kontrol.

Ny økologiforordning – Nye regler om vitaminer til økologisk babymad – Særlig kontrol ved import af visse økologiske varer fra Kina, Kasakhstan, Rusland, Ukraine og Moldova.

Ny økologiforordning – finder anvendelse fra 1. januar 2021

En ny økologiforordning (nr. 2018/848), der skal erstatte den nuværende rådsforordning nr. 834/2007, finder anvendelse fra 1. januar 2021. Fra nu og til denne dato vil der skulle forhandles en række gennemførelsesbestemmelser – bl.a. vedr. detailkravene til økologikontrollen.

En af de største ændringer for økologikontrollen med markedsføring af økologiske fødevarer er, at der ifølge den nye forordning kræves økologikontrol af detailsalg af ikke-emballerede fødevarer. Da Fødevarestyrelsen i forvejen kontrollerer alle detailbutikker i hht. fødevarelovgivningen arbejder Fødevarestyrelsen for, at implementeringen bliver så fleksibel som muligt.


Ny kommissionsforordning om bl.a. vitaminer og mineraler til økologisk baby-mad

En forordning nr. 2018/1584 af 22. oktober 2018, der ændrer økologigennemførelsesforordningen (889/2008), trådte i kraft d. 12. november 2018. Ændringerne omfatter bl.a. følgende:

  • Der gives mulighed for at tilsætte vitaminer, mineraler og mikronæringsstoffer i økologiske modermælkserstatninger og tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad, såfremt denne tilsætning generelt er tilladt i medfør af EU-lovgivning, herunder forenelig national lovgivning. Denne mulighed fremgår også allerede af den nye økologiforordning (nr. 2018/848), som er præsenteret ovenfor og finder anvendelse fra 1. januar 2021.
  • Bilag VIIIa over tilsætningsstoffer til økologisk vin udvides med flere stoffer, der er positivt vurderet af Kommissionens ekspertgruppe om økologiske produktion (EGTOP).


Guidelines for særlig kontrol af økologiske kornprodukter m.v. importeret fra Kina, Kasakhstan, Rusland, Ukraine og Moldova.

Kommissionen har forlænget gyldigheden af de eksisterende guidelines for særlig kontrol af økologiske kornprodukter m.v. importeret fra Kasakhstan, Rusland og Ukraine, således at de også vil gælde fra 1. januar 2019 og året ud. Samtidig er de udvidet til nu også at gælde import fra Moldova, og samtidigt indskrænket, da tilberedte økologiske fødevarer ikke længere er omfattet.

Kommissionen har udarbejdet tilsvarende guidelines for kontrol af importerede partier af fx cerealier, ris og gojibær fra Kina, som ligeledes vil gælde fra 1. januar 2019 og året ud.

Kontrollen indbefatter analysekontrol af alle importerede partier. Prøven udtages af Fødevarestyrelsen, den tilsynsførende, hos første modtager eller andet relevant sted. Analysen udføres af Fødevarestyrelsens laboratorie i Ringsted, og partiet kan først bringes i omsætning, når analyseresultatet foreligger og ikke giver anledning til bemærkninger.

Læs de nye guidelines på fvst.dk, under overskriften “Særligt vedr. Ukraine, Kasakhstan, Den Russiske Føderation, Moldova og Kina”, herunder hvilke fødevaretyper (KN-koder), som er omfattet af den særlige kontrol.

Be the first to comment

Leave a Reply