Dagsorden til møde i regionsrådet

Dagsorden til møde i regionsrådet den 19. december 2018

Pkt. Tekst
1 Status for besparelser på den regionale kollektive trafik
2 Udmøntning af 50 mio. kr. til psykiatrien
3 Udmøntning af 10 mio. kr. til sundhedstilbud tæt på borgerne
4 Udmøntning af midler fra puljen til udrednings- og behandlingsret til lungemedicin og lungekræft
5 Styrkelse af indsatsen på kræftområdet
6 Midler fra pulje til etablering af læge- og sundhedshuse: projekt i Skanderborg Sundhedshus
7 Planlægning af nyt Hospitalsapotek
8 Investeringsplan 2019-2027
9 DNU: Indarbejdelse af option, indløsning af besparelses- og prioriteringskataloget og andre bevillingsændringer
10 Aarhus Universitetshospital Skejby: Etablering af lokaler til Dansk NeuroforskningsCenter
11 Regionshospitalet Horsens: Bevilling til programorganisation
12 Regionshospitalet Randers: Bevilling til programorganisation under Generalplanen
13 Orientering om midtVasks vaskeriopgave
14 Afrapporteringer fra udvalgene for kollektiv trafik, bæredygtig vækst og værdibaseret styring
15 Nedsættelse af midlertidige udvalg i 2019
16 DNU: “Det tredje øje” rapport for 3. kvartal 2018
17 DNV-Gødstrup: “Det tredje øje” rapport for 3. kvartal 2018
18 Kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg: Det “tredje øje” rapport for 3. kvartal 2018
19 Kvartalsrapport for Kvalitetsfondsprojekterne pr. 30. september 2018
20 DNV-Gødstrup-Psykiatri: “Det tredje øje” rapport for 2. og 3. kvartal 2018
21 Dansk Center for Partikelterapi: “Det tredje øje” rapport for efteråret 2018
22 Kvartalsrapport for Dansk Center for Partikelterapi pr. 30 september 2018
23 Udmøntning af DUT-midler
24 Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Randers: Orientering om økonomiudfordringer i budget 2019
25 Økonomirapportering pr. 31. oktober 2018
26 Godkendelse af forbrug på ramme til drifts- og vedligeholdelsesnødvendige projekter
27 Benyttelsesaftale mellem Region Nordjylland og Region Midtjylland
28 Orientering om status for implementering af Aarhus Universitetshospitals udviklingsstrategi
29 Forslag til placering af ydernumre i forbindelse med udvidelse af kapaciteten på fodterapiområdet
30 Ansøgning til pulje til etablering af aflastningstilbud til livstruede syge børn og deres familier i Østdanmark
31 Ansøgning til pulje til udvidelse af kapaciteten til behandling af personer med spiseforstyrrelser
32 Godkendelse af etablering af afdeling Ulfborghus under Specialområde Børn og Unge
33 Status på de regionale erhvervsudviklingsmidler i forbindelse med lovændring samt anmodning om bevillinger for de resterende tilbageløbsmidler
34 Ansøgning fra Favrskov Kommune om tilskud til vandreforestillingen Spådommen om Høje Stene
35 Ansøgning om bevilling fra Aarhus Kommune til Tiltrækning af talent (Indstilling fra Vækstforum)
36 Ansøgning om bevilling til projektet Cand.mag. i job (Indstilling fra Vækstforum)
37 Ansøgning om bevilling til aktiviteter i forbindelse med AAL Forum 2019 og IoT Week 2019 (Indstilling fra Vækstforum)
38 Ansøgning fra Center for Animation, Visualisering og Grafisk Fortælling (Indstilling fra Vækstforum)
39 Ansøgning om forlængelse og tillægsbevilling fra Projektsekretariatet ApS til Rummelig imidt (Indstilling fra Vækstforum)
40 Ansøgning om forlængelse af Scale-up Denmark (Indstilling fra Vækstforum)
41 Status på målbilledet for sundhedsområdet
42 Status på målbilledet for socialområdet
43 Status på målbilledet for regional udvikling
44 Integrering af nærhedsfinansiering i målbilledet for sundhed
45 Rapportering i 2019 for målbilleder og økonomi
46 Afrapportering af forenklingsinitiativer og godkendelse af ansøgning gennem udfordringsretten
47 Anmodning om orlov fra regionsrådet
48 Revidering af regler om foretræde for stående og midlertidige udvalg
49 Udpegning af medlem til bestyrelsen for Erhvervshus Midtjylland

Dagsorden til møde i regionsrådet den 19. december 2018

Pkt. Tekst
1 Status for besparelser på den regionale kollektive trafik
2 Udmøntning af 50 mio. kr. til psykiatrien
3 Udmøntning af 10 mio. kr. til sundhedstilbud tæt på borgerne
4 Udmøntning af midler fra puljen til udrednings- og behandlingsret til lungemedicin og lungekræft
5 Styrkelse af indsatsen på kræftområdet
6 Midler fra pulje til etablering af læge- og sundhedshuse: projekt i Skanderborg Sundhedshus
7 Planlægning af nyt Hospitalsapotek
8 Investeringsplan 2019-2027
9 DNU: Indarbejdelse af option, indløsning af besparelses- og prioriteringskataloget og andre bevillingsændringer
10 Aarhus Universitetshospital Skejby: Etablering af lokaler til Dansk NeuroforskningsCenter
11 Regionshospitalet Horsens: Bevilling til programorganisation
12 Regionshospitalet Randers: Bevilling til programorganisation under Generalplanen
13 Orientering om midtVasks vaskeriopgave
14 Afrapporteringer fra udvalgene for kollektiv trafik, bæredygtig vækst og værdibaseret styring
15 Nedsættelse af midlertidige udvalg i 2019
16 DNU: “Det tredje øje” rapport for 3. kvartal 2018
17 DNV-Gødstrup: “Det tredje øje” rapport for 3. kvartal 2018
18 Kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg: Det “tredje øje” rapport for 3. kvartal 2018
19 Kvartalsrapport for Kvalitetsfondsprojekterne pr. 30. september 2018
20 DNV-Gødstrup-Psykiatri: “Det tredje øje” rapport for 2. og 3. kvartal 2018
21 Dansk Center for Partikelterapi: “Det tredje øje” rapport for efteråret 2018
22 Kvartalsrapport for Dansk Center for Partikelterapi pr. 30 september 2018
23 Udmøntning af DUT-midler
24 Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Randers: Orientering om økonomiudfordringer i budget 2019
25 Økonomirapportering pr. 31. oktober 2018
26 Godkendelse af forbrug på ramme til drifts- og vedligeholdelsesnødvendige projekter
27 Benyttelsesaftale mellem Region Nordjylland og Region Midtjylland
28 Orientering om status for implementering af Aarhus Universitetshospitals udviklingsstrategi
29 Forslag til placering af ydernumre i forbindelse med udvidelse af kapaciteten på fodterapiområdet
30 Ansøgning til pulje til etablering af aflastningstilbud til livstruede syge børn og deres familier i Østdanmark
31 Ansøgning til pulje til udvidelse af kapaciteten til behandling af personer med spiseforstyrrelser
32 Godkendelse af etablering af afdeling Ulfborghus under Specialområde Børn og Unge
33 Status på de regionale erhvervsudviklingsmidler i forbindelse med lovændring samt anmodning om bevillinger for de resterende tilbageløbsmidler
34 Ansøgning fra Favrskov Kommune om tilskud til vandreforestillingen Spådommen om Høje Stene
35 Ansøgning om bevilling fra Aarhus Kommune til Tiltrækning af talent (Indstilling fra Vækstforum)
36 Ansøgning om bevilling til projektet Cand.mag. i job (Indstilling fra Vækstforum)
37 Ansøgning om bevilling til aktiviteter i forbindelse med AAL Forum 2019 og IoT Week 2019 (Indstilling fra Vækstforum)
38 Ansøgning fra Center for Animation, Visualisering og Grafisk Fortælling (Indstilling fra Vækstforum)
39 Ansøgning om forlængelse og tillægsbevilling fra Projektsekretariatet ApS til Rummelig imidt (Indstilling fra Vækstforum)
40 Ansøgning om forlængelse af Scale-up Denmark (Indstilling fra Vækstforum)
41 Status på målbilledet for sundhedsområdet
42 Status på målbilledet for socialområdet
43 Status på målbilledet for regional udvikling
44 Integrering af nærhedsfinansiering i målbilledet for sundhed
45 Rapportering i 2019 for målbilleder og økonomi
46 Afrapportering af forenklingsinitiativer og godkendelse af ansøgning gennem udfordringsretten
47 Anmodning om orlov fra regionsrådet
48 Revidering af regler om foretræde for stående og midlertidige udvalg
49 Udpegning af medlem til bestyrelsen for Erhvervshus Midtjylland

Be the first to comment

Leave a Reply