Dagsorden til møde i forretningsudvalget

Dagsorden til møde i forretningsudvalget den 11. december 2018

Pkt. Tekst
1 Gensidig orientering *
2 Planlægning af nyt Hospitalsapotek
3 Investeringsplan 2019-2027
4 DNU: Indarbejdelse af option, indløsning af besparelses- og prioriteringskataloget og andre bevillingsændringer
5 Aarhus Universitetshospital Skejby: Etablering af lokaler til Dansk NeuroforskningsCenter
6 Regionshospitalet Horsens: Bevilling til programorganisation
7 Regionshospitalet Randers: Bevilling til programorganisation under Generalplanen
8 Status for besparelser på den regionale kollektive trafik
9 Udmøntning af 50 mio. kr. til psykiatrien
10 Udmøntning af 10 mio. kr. til sundhedstilbud tæt på borgerne
11 Styrkelse af indsatsen på kræftområdet
12 Udmøntning af midler fra puljen til udrednings- og behandlingsret til lungemedicin og lungekræft
13 Midler fra pulje til etablering af læge- og sundhedshuse: projekt i Skanderborg Sundhedshus
14 DNU: “Det tredje øje” rapport for 3. kvartal 2018
15 DNV-Gødstrup: “Det tredje øje” rapport for 3. kvartal 2018
16 Kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg: Det “tredje øje” rapport for 3. kvartal 2018
17 Kvartalsrapport for Kvalitetsfondsprojekterne pr. 30. september 2018
18 DNV-Gødstrup-Psykiatri: “Det tredje øje” rapport for 2. og 3. kvartal 2018
19 Dansk Center for Partikelterapi: “Det tredje øje” rapport for efteråret 2018
20 Kvartalsrapport for Dansk Center for Partikelterapi pr. 30 september 2018
21 Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Randers: Orientering om økonomiudfordringer i budget 2019
22 Økonomirapportering pr. 31. oktober 2018
23 Godkendelse af forbrug på ramme til drifts- og vedligeholdelsesnødvendige projekter
24 Benyttelsesaftale mellem Region Nordjylland og Region Midtjylland
25 Orientering om status for implementering af Aarhus Universitetshospitals udviklingsstrategi
26 Forslag til placering af ydernumre i forbindelse med udvidelse af kapaciteten på fodterapiområdet
27 Ansøgning til pulje til etablering af aflastningstilbud til livstruede syge børn og deres familier i Østdanmark
28 Ansøgning til pulje til udvidelse af kapaciteten til behandling af personer med spiseforstyrrelser
29 Godkendelse af etablering af afdeling Ulfborghus under Specialområde Børn og Unge
30 Status på de regionale erhvervsudviklingsmidler i forbindelse med lovændring samt anmodning om bevillinger for de resterende tilbageløbsmidler
31 Ansøgning fra Favrskov Kommune om tilskud til vandreforestillingen Spådommen om Høje Stene
32 Ansøgning om bevilling fra Aarhus Kommune til Tiltrækning af talent (Sag på vækstforums møde den 10. december)
33 Ansøgning om bevilling til projektet Cand.mag. i job (Sag på vækstforums møde den 10. december)
34 Ansøgning om bevilling til aktiviteter i forbindelse med AAL Forum 2019 og IoT Week 2019 (sag på vækstforums dagsorden den 10. december)
35 Ansøgning fra Center for Animation, Visualisering og Grafisk Fortælling (Sag på vækstforums møde den 10. december)
36 Ansøgning om forlængelse og tillægsbevilling fra Projektsekretariatet ApS til Rummelig imidt (Sag på vækstforums møde den 10. december)
37 Ansøgning om forlængelse af Scale-up Denmark (Sag på vækstforums møde den 10. december)
38 Status på målbilledet for sundhedsområdet
39 Status på målbilledet for socialområdet
40 Status på målbilledet for regional udvikling
41 Integrering af nærhedsfinansiering i målbilledet for sundhed
42 Rapportering i 2019 for målbilleder og økonomi
43 Afrapporteringer fra udvalgene for kollektiv trafik, bæredygtig vækst og værdibaseret styring
44 Nedsættelse af midlertidige udvalg i 2019
45 Revidering af regler om foretræde for stående og midlertidige udvalg
46 Afrapportering af forenklingsinitiativer og godkendelse af ansøgning gennem udfordringsretten
47 Anmodning om orlov fra regionsrådet
48 Udpegning af medlem til bestyrelsen for Erhvervshus Midtjylland
49 Planlægning af regionsrådets temadage *
50 Orientering om midtVasks vaskeriopgave
51 Udmøntning af DUT-midler

Dagsorden til møde i forretningsudvalget den 11. december 2018

Pkt. Tekst
1 Gensidig orientering *
2 Planlægning af nyt Hospitalsapotek
3 Investeringsplan 2019-2027
4 DNU: Indarbejdelse af option, indløsning af besparelses- og prioriteringskataloget og andre bevillingsændringer
5 Aarhus Universitetshospital Skejby: Etablering af lokaler til Dansk NeuroforskningsCenter
6 Regionshospitalet Horsens: Bevilling til programorganisation
7 Regionshospitalet Randers: Bevilling til programorganisation under Generalplanen
8 Status for besparelser på den regionale kollektive trafik
9 Udmøntning af 50 mio. kr. til psykiatrien
10 Udmøntning af 10 mio. kr. til sundhedstilbud tæt på borgerne
11 Styrkelse af indsatsen på kræftområdet
12 Udmøntning af midler fra puljen til udrednings- og behandlingsret til lungemedicin og lungekræft
13 Midler fra pulje til etablering af læge- og sundhedshuse: projekt i Skanderborg Sundhedshus
14 DNU: “Det tredje øje” rapport for 3. kvartal 2018
15 DNV-Gødstrup: “Det tredje øje” rapport for 3. kvartal 2018
16 Kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg: Det “tredje øje” rapport for 3. kvartal 2018
17 Kvartalsrapport for Kvalitetsfondsprojekterne pr. 30. september 2018
18 DNV-Gødstrup-Psykiatri: “Det tredje øje” rapport for 2. og 3. kvartal 2018
19 Dansk Center for Partikelterapi: “Det tredje øje” rapport for efteråret 2018
20 Kvartalsrapport for Dansk Center for Partikelterapi pr. 30 september 2018
21 Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Randers: Orientering om økonomiudfordringer i budget 2019
22 Økonomirapportering pr. 31. oktober 2018
23 Godkendelse af forbrug på ramme til drifts- og vedligeholdelsesnødvendige projekter
24 Benyttelsesaftale mellem Region Nordjylland og Region Midtjylland
25 Orientering om status for implementering af Aarhus Universitetshospitals udviklingsstrategi
26 Forslag til placering af ydernumre i forbindelse med udvidelse af kapaciteten på fodterapiområdet
27 Ansøgning til pulje til etablering af aflastningstilbud til livstruede syge børn og deres familier i Østdanmark
28 Ansøgning til pulje til udvidelse af kapaciteten til behandling af personer med spiseforstyrrelser
29 Godkendelse af etablering af afdeling Ulfborghus under Specialområde Børn og Unge
30 Status på de regionale erhvervsudviklingsmidler i forbindelse med lovændring samt anmodning om bevillinger for de resterende tilbageløbsmidler
31 Ansøgning fra Favrskov Kommune om tilskud til vandreforestillingen Spådommen om Høje Stene
32 Ansøgning om bevilling fra Aarhus Kommune til Tiltrækning af talent (Sag på vækstforums møde den 10. december)
33 Ansøgning om bevilling til projektet Cand.mag. i job (Sag på vækstforums møde den 10. december)
34 Ansøgning om bevilling til aktiviteter i forbindelse med AAL Forum 2019 og IoT Week 2019 (sag på vækstforums dagsorden den 10. december)
35 Ansøgning fra Center for Animation, Visualisering og Grafisk Fortælling (Sag på vækstforums møde den 10. december)
36 Ansøgning om forlængelse og tillægsbevilling fra Projektsekretariatet ApS til Rummelig imidt (Sag på vækstforums møde den 10. december)
37 Ansøgning om forlængelse af Scale-up Denmark (Sag på vækstforums møde den 10. december)
38 Status på målbilledet for sundhedsområdet
39 Status på målbilledet for socialområdet
40 Status på målbilledet for regional udvikling
41 Integrering af nærhedsfinansiering i målbilledet for sundhed
42 Rapportering i 2019 for målbilleder og økonomi
43 Afrapporteringer fra udvalgene for kollektiv trafik, bæredygtig vækst og værdibaseret styring
44 Nedsættelse af midlertidige udvalg i 2019
45 Revidering af regler om foretræde for stående og midlertidige udvalg
46 Afrapportering af forenklingsinitiativer og godkendelse af ansøgning gennem udfordringsretten
47 Anmodning om orlov fra regionsrådet
48 Udpegning af medlem til bestyrelsen for Erhvervshus Midtjylland
49 Planlægning af regionsrådets temadage *
50 Orientering om midtVasks vaskeriopgave
51 Udmøntning af DUT-midler

Be the first to comment

Leave a Reply