Dagsorden til møde i forretningsudvalget

Dagsorden til møde i forretningsudvalget den 20. november 2018

Pkt. Tekst
1 Gensidig orientering *
2 Godkendelse af politiske sigtelinjer
3 Forslag til rammer og proces for ny sundheds- og hospitalsplan
4 Indskrænkning af lægetilstedeværelse i Akutmodtagelsen i Holstebro
5 Nedlæggelse af akutbiler og etablering af akutlægebil i Ringkøbing-Skjern Kommune samt opgradering af ambulance i Skive
6 Afrapportering på Lægedækningshøring 2018
7 Godkendelse af praksisplan for fodterapi
8 Budget 2019 – Fordeling af uudmøntede besparelser
9 Ansøgninger til regionens kulturudviklingsmidler
10 Status på de regionale erhvervsudviklingsmidler i forbindelse med lovændring og afslutning af Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017
11 Ansøgning om støtte til Vækstprojekt Thorsminde-Thyborøn (Indstilling fra vækstforum)
12 Ansøgning om støtte til Geopark Vestjylland (Indstilling fra vækstforum)
13 Ansøgning om støtte til “Fra turismeøkonomi til erhvervs- og vidensturismeøkonomi 2.0” (Indstilling fra vækstforum)
14 Ansøgning om støtte til “Riverfisher – lystfiskeri i Skjern Å og Karup Å” (Indstilling fra vækstforum)
15 Ansøgning om støtte til “Energieffektivitet og CO2 – besparelser i virksomheder i Region Midtjylland” (Indstilling fra vækstforum)
16 Ansøgning om støtte til “Europæisk Gastronomiregion” (Indstilling fra vækstforum)
17 Ansøgning om forlængelse og merbevilling fra Future Food Innovation Development (Indstilling fra vækstforum)
18 Ansøgninger fra MedTech Innovation Consortium (Indstilling fra vækstforum)
19 Fremdriftsrapport for regionale erhvervsudviklingsprojekter (Indstilling fra vækstforum)
20 Kommunal overtagelse af socialt tilbud i Holstebro Kommune
21 Huslejeaftale for nyt lægehus i Horsens
22 Salg af Toldbodgade 2, Hvide Sande
23 Godkendelse af studietur for udvalg for regional udvikling
24 Orientering om gennemførte besparelser på medicinområdet og finansiering af løn til sygeplejersker til at implementere brug af billigere medicin
25 Orientering om medicinforbruget i Region Midtjylland
26 Orientering om første status for opfølgning på Budget 2019 vedrørende kardiologi
27 Orientering om høringssvar til Rigsrevisionens beretningsudkast om forløbet for flygtninge med traumer
28 Orientering om fase 2 beskrivelse for Coast to Coast Climate Challenge
29 Orientering om status på jordrensningsprojekter ved Høfde 42
30 Høringssvar om Rigsrevisionens fortsatte notat vedrørende regionernes brug af konsulenter

Dagsorden til møde i forretningsudvalget den 20. november 2018

Pkt. Tekst
1 Gensidig orientering *
2 Godkendelse af politiske sigtelinjer
3 Forslag til rammer og proces for ny sundheds- og hospitalsplan
4 Indskrænkning af lægetilstedeværelse i Akutmodtagelsen i Holstebro
5 Nedlæggelse af akutbiler og etablering af akutlægebil i Ringkøbing-Skjern Kommune samt opgradering af ambulance i Skive
6 Afrapportering på Lægedækningshøring 2018
7 Godkendelse af praksisplan for fodterapi
8 Budget 2019 – Fordeling af uudmøntede besparelser
9 Ansøgninger til regionens kulturudviklingsmidler
10 Status på de regionale erhvervsudviklingsmidler i forbindelse med lovændring og afslutning af Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017
11 Ansøgning om støtte til Vækstprojekt Thorsminde-Thyborøn (Indstilling fra vækstforum)
12 Ansøgning om støtte til Geopark Vestjylland (Indstilling fra vækstforum)
13 Ansøgning om støtte til “Fra turismeøkonomi til erhvervs- og vidensturismeøkonomi 2.0” (Indstilling fra vækstforum)
14 Ansøgning om støtte til “Riverfisher – lystfiskeri i Skjern Å og Karup Å” (Indstilling fra vækstforum)
15 Ansøgning om støtte til “Energieffektivitet og CO2 – besparelser i virksomheder i Region Midtjylland” (Indstilling fra vækstforum)
16 Ansøgning om støtte til “Europæisk Gastronomiregion” (Indstilling fra vækstforum)
17 Ansøgning om forlængelse og merbevilling fra Future Food Innovation Development (Indstilling fra vækstforum)
18 Ansøgninger fra MedTech Innovation Consortium (Indstilling fra vækstforum)
19 Fremdriftsrapport for regionale erhvervsudviklingsprojekter (Indstilling fra vækstforum)
20 Kommunal overtagelse af socialt tilbud i Holstebro Kommune
21 Huslejeaftale for nyt lægehus i Horsens
22 Salg af Toldbodgade 2, Hvide Sande
23 Godkendelse af studietur for udvalg for regional udvikling
24 Orientering om gennemførte besparelser på medicinområdet og finansiering af løn til sygeplejersker til at implementere brug af billigere medicin
25 Orientering om medicinforbruget i Region Midtjylland
26 Orientering om første status for opfølgning på Budget 2019 vedrørende kardiologi
27 Orientering om høringssvar til Rigsrevisionens beretningsudkast om forløbet for flygtninge med traumer
28 Orientering om fase 2 beskrivelse for Coast to Coast Climate Challenge
29 Orientering om status på jordrensningsprojekter ved Høfde 42
30 Høringssvar om Rigsrevisionens fortsatte notat vedrørende regionernes brug af konsulenter

Be the first to comment

Leave a Reply