Fem nye tiltag styrker forebyggelse, nærhed og tryghed

Ved et pressemøde på lokalstationen i Viborg mandag formiddag præsenterede Justitsminister Søren Pape Poulsen og Politidirektør Jens Kaasgaard et udspil, der skal bringe politiet tættere på borgerne. Foto: Politi

I løbet af efteråret 2018 vil Midt- og Vestjyllands Politi implementere fem nye tiltag, som giver forebyggelse, nærhed og tryghed en højere prioritet i politiets arbejde.

Midt- og Vestjyllands Politi begynder nu på implementeringen af tiltag, der styrker politiets forebyggende og tryghedsskabende indsats. Det sker i forbindelse med den initiativpakke med 14 tiltag, som justitsminister Søren Pape Poulsen og politidirektør i Midt- og Vestjyllands Politi Jens Kaasgaard præsenterede tidligere på dagen under overskriften ”Nærhed og tryghed”.

”Tryghed handler om mere end det, vi kan måle i vores systemer. Det handler også om, hvad borgerne selv føler – og de føler sig generelt meget trygge, om end der ikke er tvivl om, at trygheden har været under pres i de seneste år. Vi skal værne om trygheden. Det gør vi gennem en række konkrete tiltag, som tager udgangspunkt i borgernes behov for et tilgængeligt og nærværende politi,” siger politidirektør Jens Kaasgaard.

Politikredsen implementerer fem initiativer i efteråret

De 14 tiltag bliver løbende implementeret frem mod 2020. I efteråret 2018 vil politikredsen arbejde med følgende fem initiativer:

Det lokale politiarbejde

Politiet skal ikke kun rykke ud, når der er et akut behov, men generelt være mere synligt i lokalområderne og skabe tætte relationer til borgerne. Politikredsen vil derfor iværksætte mere synlige og tilgængelige betjente i lokalområderne, skrue op for samarbejdet med borgere, foreninger, kommuner og erhvervsliv og tilrettelægge konkrete løsninger på lokale udfordringer gennem en inddragende, problemorienteret metode.

Den mobile politistation

Siden januar 2018 har Midt- og Vestjyllands Politi haft glæde en mobil politistation, som på baggrund af borgernes behov kører rundt i hele kredsen. Nu skruer politikredsen op for indsatsen. Allerede nu er mobilstationen ude at køre to gange om ugen, og på sigt skal den i gennemsnit bruges hver anden dag året rundt. Den mobile politistation skal fortsat benyttes til målrettet forebyggelse, tryghedsskabende indsatser og større arrangementer, fx sportsbegivenheder, festivaler, koncerter og markeder. Her vil den fungere som en slags nærstation, hvor borgere kan henvende sig med anmeldelser og spørgsmål.

Bestil en betjent

Borgere skal fremover via politi.dk kunne bestille politiet til at komme ud og møde borgere, der har behov for information, vejledning og hjælp til håndtering af lokale problemstillinger. Det kan eksempelvis være en hastighedskontrol på en skolevej, et besøg af den mobile politistation, et dialogmøde om indbrudsforebyggelse i en grundejerforening eller et foredrag om politiets opgaver. Den tekniske løsning forventes klar inden årets udgang.

Tryghedsopfølgning

Borgere kan være utrygge af forskellige grunde, eksempelvis på grund af uro i lokalområdet. Politiet skal blive bedre til at gå gennem døgnrapporten og følge op over for de borgere, der kan have følt sig utrygge. Lokalstationerne skal fremover tilbyde samtaler til utrygge borgere og iværksætte løsninger, der kan genskabe trygheden.

Borgerrådgivning

Politiet skal tilbyde bedre rådgivning til borgere, som har brug for hjælp til at finde vej i systemet. Som en forsøgsordning etablerer politikredsen derfor en borgerrådgiverfunktion, som er for de borgere, der har et særligt behov for vejledning. Det kan være personer, som efter at have været vidne til en ulykke eller udsat for en forbrydelse har brug for yderligere information om sagernes gang i systemet eller vejledning om, hvor de kan få hjælp. Ordningen etableres også i Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi, og sammen skal de to politikredse indsamle erfaringer inden udrulning på landsplan.

Politikredsen etablerer en ny afdeling til opgaven

Som følge af en organisationsforandring vil arbejdet med disse fem og de øvrige tiltag i initiativpakken fremadrettet være forankret i en ny afdeling med navnet ”Forebyggelse, Nærhed og Tryghed”. Udover kredsens eksisterende kriminalpræventive sekretariat vil denne afdeling bestå af betjente placeret på lokalstationerne.

Lokalbetjentene skal fortsat have deres daglige gang på lokalstationerne og sammen med deres kolleger på stationerne løse opgaver med afsæt i det lokale kriminalitetsbillede og dialogen med kommunerne. For det er vigtigt, at arbejdet med at skabe nærhed og tryghed er integreret i alle politiets opgaver.

”Tryghed er ikke en glasur, vi bare kan smøre ovenpå kagen – det skal være en hovedingrediens i alle vores opgaver. Vores medarbejdere er hver især omsorgsfulde og har et godt blik for borgernes behov. Nu giver vi dem nogle flere værktøjer til det borgernære arbejde. Vi skaber rammer, som sikrer, at det forebyggende og tryghedsskabende arbejde har lige så høj prioritet som vores opgaver inden for beredskab og efterforskning, og at vi har borgerne i centrum i alt, hvad vi gør,” fortæller politidirektør Jens Kaasgaard.

Organiseringen giver mulighed for en målrettet implementering af politikredsens forebyggende og tryghedsskabende tiltag og et tættere samarbejde på tværs af kredsen. Samtidig tilrettelægger kredsen et uddannelsesforløb, der opbygger de fornødne kompetencer hos medarbejderne.

I løbet af efteråret 2018 vil Midt- og Vestjyllands Politi implementere fem nye tiltag, som giver forebyggelse, nærhed og tryghed en højere prioritet i politiets arbejde.

Midt- og Vestjyllands Politi begynder nu på implementeringen af tiltag, der styrker politiets forebyggende og tryghedsskabende indsats. Det sker i forbindelse med den initiativpakke med 14 tiltag, som justitsminister Søren Pape Poulsen og politidirektør i Midt- og Vestjyllands Politi Jens Kaasgaard præsenterede tidligere på dagen under overskriften ”Nærhed og tryghed”.

”Tryghed handler om mere end det, vi kan måle i vores systemer. Det handler også om, hvad borgerne selv føler – og de føler sig generelt meget trygge, om end der ikke er tvivl om, at trygheden har været under pres i de seneste år. Vi skal værne om trygheden. Det gør vi gennem en række konkrete tiltag, som tager udgangspunkt i borgernes behov for et tilgængeligt og nærværende politi,” siger politidirektør Jens Kaasgaard.

Politikredsen implementerer fem initiativer i efteråret

De 14 tiltag bliver løbende implementeret frem mod 2020. I efteråret 2018 vil politikredsen arbejde med følgende fem initiativer:

Det lokale politiarbejde

Politiet skal ikke kun rykke ud, når der er et akut behov, men generelt være mere synligt i lokalområderne og skabe tætte relationer til borgerne. Politikredsen vil derfor iværksætte mere synlige og tilgængelige betjente i lokalområderne, skrue op for samarbejdet med borgere, foreninger, kommuner og erhvervsliv og tilrettelægge konkrete løsninger på lokale udfordringer gennem en inddragende, problemorienteret metode.

Den mobile politistation

Siden januar 2018 har Midt- og Vestjyllands Politi haft glæde en mobil politistation, som på baggrund af borgernes behov kører rundt i hele kredsen. Nu skruer politikredsen op for indsatsen. Allerede nu er mobilstationen ude at køre to gange om ugen, og på sigt skal den i gennemsnit bruges hver anden dag året rundt. Den mobile politistation skal fortsat benyttes til målrettet forebyggelse, tryghedsskabende indsatser og større arrangementer, fx sportsbegivenheder, festivaler, koncerter og markeder. Her vil den fungere som en slags nærstation, hvor borgere kan henvende sig med anmeldelser og spørgsmål.

Bestil en betjent

Borgere skal fremover via politi.dk kunne bestille politiet til at komme ud og møde borgere, der har behov for information, vejledning og hjælp til håndtering af lokale problemstillinger. Det kan eksempelvis være en hastighedskontrol på en skolevej, et besøg af den mobile politistation, et dialogmøde om indbrudsforebyggelse i en grundejerforening eller et foredrag om politiets opgaver. Den tekniske løsning forventes klar inden årets udgang.

Tryghedsopfølgning

Borgere kan være utrygge af forskellige grunde, eksempelvis på grund af uro i lokalområdet. Politiet skal blive bedre til at gå gennem døgnrapporten og følge op over for de borgere, der kan have følt sig utrygge. Lokalstationerne skal fremover tilbyde samtaler til utrygge borgere og iværksætte løsninger, der kan genskabe trygheden.

Borgerrådgivning

Politiet skal tilbyde bedre rådgivning til borgere, som har brug for hjælp til at finde vej i systemet. Som en forsøgsordning etablerer politikredsen derfor en borgerrådgiverfunktion, som er for de borgere, der har et særligt behov for vejledning. Det kan være personer, som efter at have været vidne til en ulykke eller udsat for en forbrydelse har brug for yderligere information om sagernes gang i systemet eller vejledning om, hvor de kan få hjælp. Ordningen etableres også i Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi, og sammen skal de to politikredse indsamle erfaringer inden udrulning på landsplan.

Politikredsen etablerer en ny afdeling til opgaven

Som følge af en organisationsforandring vil arbejdet med disse fem og de øvrige tiltag i initiativpakken fremadrettet være forankret i en ny afdeling med navnet ”Forebyggelse, Nærhed og Tryghed”. Udover kredsens eksisterende kriminalpræventive sekretariat vil denne afdeling bestå af betjente placeret på lokalstationerne.

Lokalbetjentene skal fortsat have deres daglige gang på lokalstationerne og sammen med deres kolleger på stationerne løse opgaver med afsæt i det lokale kriminalitetsbillede og dialogen med kommunerne. For det er vigtigt, at arbejdet med at skabe nærhed og tryghed er integreret i alle politiets opgaver.

”Tryghed er ikke en glasur, vi bare kan smøre ovenpå kagen – det skal være en hovedingrediens i alle vores opgaver. Vores medarbejdere er hver især omsorgsfulde og har et godt blik for borgernes behov. Nu giver vi dem nogle flere værktøjer til det borgernære arbejde. Vi skaber rammer, som sikrer, at det forebyggende og tryghedsskabende arbejde har lige så høj prioritet som vores opgaver inden for beredskab og efterforskning, og at vi har borgerne i centrum i alt, hvad vi gør,” fortæller politidirektør Jens Kaasgaard.

Organiseringen giver mulighed for en målrettet implementering af politikredsens forebyggende og tryghedsskabende tiltag og et tættere samarbejde på tværs af kredsen. Samtidig tilrettelægger kredsen et uddannelsesforløb, der opbygger de fornødne kompetencer hos medarbejderne.

Be the first to comment

Leave a Reply