Læserbrev: Giv sygehusene ro og en holdbar økonomi

Signe Munk fra Viborg og næstformand i SF

De aktuelle besparelser i Region Midtjylland kan betyde, at Viborg sygehus bliver sparet i stykker. Samt at centraliseringen af sygehusbehandlinger bliver større end vi allerede oplever. Det er helt skævt og uklogt, at Viborg Sygehus skal tage langt størstedelen af nedskæringerne. Det må regionens politikere kunne balancere bedre. Men samtidig er regionens politikere også i en svær situation, som er skabt af folketingets flertal. Der er ikke penge nok i økonomiaftalen mellem Regeringen og Danske Regioner til flere ældre og stigende medicinudgifter.

I vores sygehussektor er effektiviteten stor og fagligheden høj. Vi får meget sundhed for pengene og langt størstedelen af patienterne er tilfredse med behandlingerne. Alt det kan vi risikerer at tabe på gulvet med de evindelige årlige sparerunder og omstruktureringer, som sygehusansatte sendes ud i. Det må ikke ske, og det kræver bedre budgetter og mere ro omkring sygehusene.

De økonomiske rammer for regionerne fortsat utilstrækkelige. Her mangler der penge til, at Region Midtjylland kan dække de både stigende medicinudgifter og ibrugtagen af nye hospitaler, uden at skulle spare 300 millioner på sygehusafdelingerne. Desværre har flertallet på Christiansborg brugt penge på, at sænke arveafgiften og bilafgifterne i stedet for sygehusene.

Endvidere skaber de årlige økonomiske aftaler mellem regionerne og folketinget unødigt meget uro. Der aftales nemlig kun økonomi for et år frem. Desuden gives nogle penge i den økonomiske aftale før sommer, og andre penge gives efterfølgende i finansloven i oktober. De økonomiske klatbevillinger er med til at skabe det evige behov for at omstrukturere, genberegne og gør den langsigtede planlægning af sygehusene besværlig. Lad os i stedet lave flerårige økonomiaftaler mellem folketinget og regionerne, det kan skabe mere sammenhæng.

Vi har i mange år oplevet centralisering af mange statslige og regionale arbejdspladser. Og det har tydeligt vist, at stordriftsfordele sommetider kun kan ses i et regneark og ikke i virkeligheden. Desværre giver de store besparelser i Region Midtjylland udsigt til centralisering mod Østjylland. Det er uholdbart. Løsningen her er ikke at oprette nye nærhospitaler, som Socialdemokratiet foreslår eller nedlægge regionerne, som DF vil. Vi skal i stedet udbygge den struktur vi allerede nu har. Her spiller akutsygehuse og de mindre hospitaler en vigtig rolle, fordi vi ikke kan nøjes med supersygehusene. Endvidere skal samarbejdet med kommunernes sundhedshuse styrkes.

Sygehusområdet har undergået mange forandringer, effektiviseringer og omstruktureringer de seneste par år. Tiden er til at give sygehusene ro og en holdbar økonomi, så de ansatte kan koncentrere sig om det de skal. Nemlig at behandle patienterne.

Med Venlig Hilsen

Signe Munk
Næstformand SF

De aktuelle besparelser i Region Midtjylland kan betyde, at Viborg sygehus bliver sparet i stykker. Samt at centraliseringen af sygehusbehandlinger bliver større end vi allerede oplever. Det er helt skævt og uklogt, at Viborg Sygehus skal tage langt størstedelen af nedskæringerne. Det må regionens politikere kunne balancere bedre. Men samtidig er regionens politikere også i en svær situation, som er skabt af folketingets flertal. Der er ikke penge nok i økonomiaftalen mellem Regeringen og Danske Regioner til flere ældre og stigende medicinudgifter.

I vores sygehussektor er effektiviteten stor og fagligheden høj. Vi får meget sundhed for pengene og langt størstedelen af patienterne er tilfredse med behandlingerne. Alt det kan vi risikerer at tabe på gulvet med de evindelige årlige sparerunder og omstruktureringer, som sygehusansatte sendes ud i. Det må ikke ske, og det kræver bedre budgetter og mere ro omkring sygehusene.

De økonomiske rammer for regionerne fortsat utilstrækkelige. Her mangler der penge til, at Region Midtjylland kan dække de både stigende medicinudgifter og ibrugtagen af nye hospitaler, uden at skulle spare 300 millioner på sygehusafdelingerne. Desværre har flertallet på Christiansborg brugt penge på, at sænke arveafgiften og bilafgifterne i stedet for sygehusene.

Endvidere skaber de årlige økonomiske aftaler mellem regionerne og folketinget unødigt meget uro. Der aftales nemlig kun økonomi for et år frem. Desuden gives nogle penge i den økonomiske aftale før sommer, og andre penge gives efterfølgende i finansloven i oktober. De økonomiske klatbevillinger er med til at skabe det evige behov for at omstrukturere, genberegne og gør den langsigtede planlægning af sygehusene besværlig. Lad os i stedet lave flerårige økonomiaftaler mellem folketinget og regionerne, det kan skabe mere sammenhæng.

Vi har i mange år oplevet centralisering af mange statslige og regionale arbejdspladser. Og det har tydeligt vist, at stordriftsfordele sommetider kun kan ses i et regneark og ikke i virkeligheden. Desværre giver de store besparelser i Region Midtjylland udsigt til centralisering mod Østjylland. Det er uholdbart. Løsningen her er ikke at oprette nye nærhospitaler, som Socialdemokratiet foreslår eller nedlægge regionerne, som DF vil. Vi skal i stedet udbygge den struktur vi allerede nu har. Her spiller akutsygehuse og de mindre hospitaler en vigtig rolle, fordi vi ikke kan nøjes med supersygehusene. Endvidere skal samarbejdet med kommunernes sundhedshuse styrkes.

Sygehusområdet har undergået mange forandringer, effektiviseringer og omstruktureringer de seneste par år. Tiden er til at give sygehusene ro og en holdbar økonomi, så de ansatte kan koncentrere sig om det de skal. Nemlig at behandle patienterne.

Med Venlig Hilsen

Signe Munk
Næstformand SF

Be the first to comment

Leave a Reply