Afbrændingsforbud i Silkeborg Kommune

Foto: Mikkel Breinholdt
Midtjysk Brand & Redning udsteder fra tirsdag den 5. juni kl. 12.00 afbrændingsforbud.

På grund af den fortsatte tørke og endnu en naturbrand har Midtjysk Brand & Redning udstedt afbrændingsforbud fra tirsdag den 5. juni kl. 12.00 i Silkeborg Kommune og Viborg Kommune.

I fredags udsendte Midtjysk Brand & Redning sammen med Brand og Redning MidtVest og Nordvestjyllands Brandvæsen en pressemeddelelse med opfordring til borgerne om at udvise skærpet agtpågivenhed med brug af ild i det varme sommervejr. Siden da er udviklingen i DMI´s tørkeindeks forværret yderligere, og det fører nu til et afbrændningsforbud.

Forbuddet gælder afbrænding af:

 • haveaffald
 • halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer
 • affald fra skovbrug
 • siv, rør, rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv
 • bål – også i bålfade

Forbuddet gælder også brug af

 • ukrudtsbrænder
 • grill i naturen – også på offentlige pladser

Du må altså ikke tænde bæl eller bruge åben ild nogen steder i naturen – heller ikke på primitive overnatningspladser, det vil sige shelters og lignende.

Du må gerne bruge grill på din egen ejendom, hvis du udviser forsigtighed. Lad aske blive i den tillukkede grill.

Særligt til rygere: Kast ikke cigaretskodder og tændstikker bort, men skaf dem af vejen i egnede beholdere.

Midtjysk Brand & Redning vil ophæve forbuddet hurtigst muligt, når det er forsvarligt.

Der er også indført afbrændingsforbud i Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Lemvig, Holstebro, Struer og Skive Kommune.

For nærmere information

For mere information vedrørende Silkeborg og Viborg kommuner kan beredskabsdirektør Klaus V. Hebsgaard kontaktes på telefon 61 89 78 90 eller på mail kvh@mjbr.dk

Forbuddet udstedes i medfør af Beredskabsloven og bekendtgørelse nr. 1339 (afbrændingsbekendtgørelsen).

Midtjysk Brand & Redning udsteder fra tirsdag den 5. juni kl. 12.00 afbrændingsforbud.

På grund af den fortsatte tørke og endnu en naturbrand har Midtjysk Brand & Redning udstedt afbrændingsforbud fra tirsdag den 5. juni kl. 12.00 i Silkeborg Kommune og Viborg Kommune.

I fredags udsendte Midtjysk Brand & Redning sammen med Brand og Redning MidtVest og Nordvestjyllands Brandvæsen en pressemeddelelse med opfordring til borgerne om at udvise skærpet agtpågivenhed med brug af ild i det varme sommervejr. Siden da er udviklingen i DMI´s tørkeindeks forværret yderligere, og det fører nu til et afbrændningsforbud.

Forbuddet gælder afbrænding af:

 • haveaffald
 • halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer
 • affald fra skovbrug
 • siv, rør, rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv
 • bål – også i bålfade

Forbuddet gælder også brug af

 • ukrudtsbrænder
 • grill i naturen – også på offentlige pladser

Du må altså ikke tænde bæl eller bruge åben ild nogen steder i naturen – heller ikke på primitive overnatningspladser, det vil sige shelters og lignende.

Du må gerne bruge grill på din egen ejendom, hvis du udviser forsigtighed. Lad aske blive i den tillukkede grill.

Særligt til rygere: Kast ikke cigaretskodder og tændstikker bort, men skaf dem af vejen i egnede beholdere.

Midtjysk Brand & Redning vil ophæve forbuddet hurtigst muligt, når det er forsvarligt.

Der er også indført afbrændingsforbud i Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Lemvig, Holstebro, Struer og Skive Kommune.

For nærmere information

For mere information vedrørende Silkeborg og Viborg kommuner kan beredskabsdirektør Klaus V. Hebsgaard kontaktes på telefon 61 89 78 90 eller på mail kvh@mjbr.dk

Forbuddet udstedes i medfør af Beredskabsloven og bekendtgørelse nr. 1339 (afbrændingsbekendtgørelsen).

Be the first to comment

Leave a Reply