Debatindlæg af Signe Munk: Ulven er kommet for at blive

Ulvedebatten kører på fuld tryk. Og det har fået nogle blå partier lægger nærmest op til fri jagt på de ca. 10 ulve, vi har i Danmark. Senest har Socialdemokratiet foreslået at placere ulvene i en indhegning her eller i Tyskland. I SF vil vi hverken hegne ulvene ind eller tillade fri jagt på dem. Vi mener der er andre løsninger.

Ulvens tilstedeværelse giver problemer for nogle fåreavlere, og at ulven gør en del mennesker utrygge. Det anerkender vi fuldt ud. Derfor var stod SF bag vedtagelsen af forvaltningsplanen for ulven for fire år siden.

Vi mener grundlæggende, at vi må lære at leve med ulv i Danmark, men det skal være på visse betingelser, fordi der skal være plads til både fåreavlere, lokalbefolkning og ulven.

Flere fåreavlere har udtryk stor frustration over ulveangreb på deres får. Det er helt forståeligt. Også selvom det kun er 25% af de undersøgte angreb på får, som faktisk begås af ulve. I de allerfleste tilfælde er hunde og guldsjakalen synderen. Og når fårene nedlægges på trods af ulvesikrede hegn sker det fordi der ikke er strøm på eller fordi kronvildt har ødelagt hegnet.

Vi skal fremtiden undgå sådanne situationen ved to tiltag. For det første skal vi opgive får til hede- og naturpleje i de områder, hvor der både er ulv og krondyr. Man bør i stedet lade den store krondyrbestande selv afgræsse heden. Alternativt kan man afbrænde mere hede eller lade heste står for naturplejen. Det gør man eksempelvis i Mols Bjerge og Dollerup Bakker.

For det andet skal det være nemmere at få støtte til ulvesikring af hegn, i områder hvor der er risiko for angreb på husdyr. Det kunne f.eks. i de områder hvor ulvefamilier ifølge forskerne kan ventes at etablere sig. Her behøver man ikke at afvente et husdyrangreb.

En anden problematik ved ulvens genkomst er frygten for ulvens bare tilstedeværelse i naturen. Flere lokale er bekymrede for om ulven kan og vil angribe mennesker. Den bekymring tager vi seriøst i SF. Vi ved fra studier af ulven og erfaringer fra andre lande at ulven ikke naturligt vil nærme sig mennesker, men faktisk det modsatte. Ulve er sky dyr og vil blive skræmt af mennesker. Men i nogle tilfælde kan man opleve ulve med en anden adfærd. Såkaldte ”problemulve”.  Det er ulve som enten har en særligt aggressiv eller tam adfærd. Derfor mener vi at jægere med speciel tilladelse fra Naturstyrelsen skal skyde problemulvene – sådan som det allerede fremgår af det fire år gamle forvaltningsplan for ulven.

Det skal fortsat være rart at bo i den jyske natur og vi anerkender fuldt ud, at mange beboere og besøgene og området er nervøse for den nye tilstand og helst var fri for den nye nabo. I praksis må vi vænne os til hinanden. Naturen har mistet sin uskyld, og ulven er kommet for at blive. Vi må lære at leve med dem, men sikre at særligt tamme, aggressive eller nysgerrige ulve skydes.

Af Signe Munk, SF Næstformand og Karsten Filsø, SF byrådsmedlem i Holstebro

Ulvedebatten kører på fuld tryk. Og det har fået nogle blå partier lægger nærmest op til fri jagt på de ca. 10 ulve, vi har i Danmark. Senest har Socialdemokratiet foreslået at placere ulvene i en indhegning her eller i Tyskland. I SF vil vi hverken hegne ulvene ind eller tillade fri jagt på dem. Vi mener der er andre løsninger.

Ulvens tilstedeværelse giver problemer for nogle fåreavlere, og at ulven gør en del mennesker utrygge. Det anerkender vi fuldt ud. Derfor var stod SF bag vedtagelsen af forvaltningsplanen for ulven for fire år siden.

Vi mener grundlæggende, at vi må lære at leve med ulv i Danmark, men det skal være på visse betingelser, fordi der skal være plads til både fåreavlere, lokalbefolkning og ulven.

Flere fåreavlere har udtryk stor frustration over ulveangreb på deres får. Det er helt forståeligt. Også selvom det kun er 25% af de undersøgte angreb på får, som faktisk begås af ulve. I de allerfleste tilfælde er hunde og guldsjakalen synderen. Og når fårene nedlægges på trods af ulvesikrede hegn sker det fordi der ikke er strøm på eller fordi kronvildt har ødelagt hegnet.

Vi skal fremtiden undgå sådanne situationen ved to tiltag. For det første skal vi opgive får til hede- og naturpleje i de områder, hvor der både er ulv og krondyr. Man bør i stedet lade den store krondyrbestande selv afgræsse heden. Alternativt kan man afbrænde mere hede eller lade heste står for naturplejen. Det gør man eksempelvis i Mols Bjerge og Dollerup Bakker.

For det andet skal det være nemmere at få støtte til ulvesikring af hegn, i områder hvor der er risiko for angreb på husdyr. Det kunne f.eks. i de områder hvor ulvefamilier ifølge forskerne kan ventes at etablere sig. Her behøver man ikke at afvente et husdyrangreb.

En anden problematik ved ulvens genkomst er frygten for ulvens bare tilstedeværelse i naturen. Flere lokale er bekymrede for om ulven kan og vil angribe mennesker. Den bekymring tager vi seriøst i SF. Vi ved fra studier af ulven og erfaringer fra andre lande at ulven ikke naturligt vil nærme sig mennesker, men faktisk det modsatte. Ulve er sky dyr og vil blive skræmt af mennesker. Men i nogle tilfælde kan man opleve ulve med en anden adfærd. Såkaldte ”problemulve”.  Det er ulve som enten har en særligt aggressiv eller tam adfærd. Derfor mener vi at jægere med speciel tilladelse fra Naturstyrelsen skal skyde problemulvene – sådan som det allerede fremgår af det fire år gamle forvaltningsplan for ulven.

Det skal fortsat være rart at bo i den jyske natur og vi anerkender fuldt ud, at mange beboere og besøgene og området er nervøse for den nye tilstand og helst var fri for den nye nabo. I praksis må vi vænne os til hinanden. Naturen har mistet sin uskyld, og ulven er kommet for at blive. Vi må lære at leve med dem, men sikre at særligt tamme, aggressive eller nysgerrige ulve skydes.

Af Signe Munk, SF Næstformand og Karsten Filsø, SF byrådsmedlem i Holstebro

Be the first to comment

Leave a Reply