Millionstøtte til forskning i kunstig intelligens til sundhedsvæsenet

Regionshospitalet Horsens er en af aktørerne i det tre-årige forskningsprojekt "Clinical Decision Support System" Foto: Niels Aage Skovbo.

Innovationsfonden investerer 11,3 mio. kr. i nyt forskningssamarbejde, som skal føre til udviklingen af et beslutningsstøttesystem baseret på kunstig intelligens. Systemet skal understøtte sundhedspersonalet i at identificere borgere, som er i risiko for at blive akut indlagte.

Potentialet for både borger og samfund er kæmpestort, hvis antallet af indlæggelsesdage for de danske patienter kan reduceres. Det er ambitionen bag nyt forskningssamarbejde, som med kunstig intelligens vil hjælpe sundhedspersonale på tværs af sektorerne med at sætte tidligere ind med forebyggende indsatser.

De deltagende parter er gået sammen om at udvikle et intelligent beslutningsstøttesystem, som skal gøre forudsigelser og forebyggelse til en central del af de sundhedsprofessionelles arbejde. Parterne forventer, at systemet efterfølgende vil kunne kommercialiseres og implementeres i kommuner, almen praksis og hospitalsvæsen til glæde for patienter i hele landet.

– Kunstig intelligens gør det nu muligt at anvende eksisterende sundhedsdata på en ny måde, og med en løsning tilpasset det danske sundhedsvæsen vil vi kunne træffe hurtigere og bedre beslutninger på tværs af sektorerne. Det vil ikke bare frigive ressourcer og gøre sundhedsvæsenet langt mere proaktivt, men vil også i sidste ende føre til bedre behandling af patienterne, siger Jørgen Schøler Kristensen, lægefaglig direktør på Regionshospitalet Horsens.

Fokus på datasikkerhed og lovgivning

Første del af det tre-årige forskningsprojekt fokuserer på udvikling og validering af en algoritme til at identificere borgere i risiko for akutte indlæggelser. Algoritmen baseres til en start udelukkende på allerede eksisterende data fra kommuner og hospital.

Anden del af forskningsprojektet skal afdække interventioner til at forebygge indlæggelser, mens tredje del vedrører produktudvikling, beskrivelse samt udvikling af en forretningsmodel for kommercialisering af systemet. Systemet vil blive udviklet og testet i relation til lovgivning, datasikkerhed, it-arkitektur og brugergrænseflade, og undervejs vil patientforeninger blive inddraget i udviklingsarbejdet.

Projektet er et partnerskab mellem Enversion A/S, MedTech Innovation Consortium, Horsens Kommune, Aarhus Universitet og Regionshospitalet Horsens.

  • Øvrige partnere i forskningsprojektet ‘Clinical Decision Support System’ er Aarhus Universitetshospital, Region Midtjylland samt kommunerne i Horsens-klyngen. Derudover er praktiserende læger repræsenteret i styregruppen for projektet.

Fakta om projektet:

Innovationsfondens investering: 11,3 mio. kr.

Samlet projektbudget: 16,2 mio. kr.

Varighed af projektet: Tre år

Projektets officielle titel: CDSS – A machine-learning based clinical decision support system for proactive healthcare.

Innovationsfonden investerer 11,3 mio. kr. i nyt forskningssamarbejde, som skal føre til udviklingen af et beslutningsstøttesystem baseret på kunstig intelligens. Systemet skal understøtte sundhedspersonalet i at identificere borgere, som er i risiko for at blive akut indlagte.

Potentialet for både borger og samfund er kæmpestort, hvis antallet af indlæggelsesdage for de danske patienter kan reduceres. Det er ambitionen bag nyt forskningssamarbejde, som med kunstig intelligens vil hjælpe sundhedspersonale på tværs af sektorerne med at sætte tidligere ind med forebyggende indsatser.

De deltagende parter er gået sammen om at udvikle et intelligent beslutningsstøttesystem, som skal gøre forudsigelser og forebyggelse til en central del af de sundhedsprofessionelles arbejde. Parterne forventer, at systemet efterfølgende vil kunne kommercialiseres og implementeres i kommuner, almen praksis og hospitalsvæsen til glæde for patienter i hele landet.

– Kunstig intelligens gør det nu muligt at anvende eksisterende sundhedsdata på en ny måde, og med en løsning tilpasset det danske sundhedsvæsen vil vi kunne træffe hurtigere og bedre beslutninger på tværs af sektorerne. Det vil ikke bare frigive ressourcer og gøre sundhedsvæsenet langt mere proaktivt, men vil også i sidste ende føre til bedre behandling af patienterne, siger Jørgen Schøler Kristensen, lægefaglig direktør på Regionshospitalet Horsens.

Fokus på datasikkerhed og lovgivning

Første del af det tre-årige forskningsprojekt fokuserer på udvikling og validering af en algoritme til at identificere borgere i risiko for akutte indlæggelser. Algoritmen baseres til en start udelukkende på allerede eksisterende data fra kommuner og hospital.

Anden del af forskningsprojektet skal afdække interventioner til at forebygge indlæggelser, mens tredje del vedrører produktudvikling, beskrivelse samt udvikling af en forretningsmodel for kommercialisering af systemet. Systemet vil blive udviklet og testet i relation til lovgivning, datasikkerhed, it-arkitektur og brugergrænseflade, og undervejs vil patientforeninger blive inddraget i udviklingsarbejdet.

Projektet er et partnerskab mellem Enversion A/S, MedTech Innovation Consortium, Horsens Kommune, Aarhus Universitet og Regionshospitalet Horsens.

  • Øvrige partnere i forskningsprojektet ‘Clinical Decision Support System’ er Aarhus Universitetshospital, Region Midtjylland samt kommunerne i Horsens-klyngen. Derudover er praktiserende læger repræsenteret i styregruppen for projektet.

Fakta om projektet:

Innovationsfondens investering: 11,3 mio. kr.

Samlet projektbudget: 16,2 mio. kr.

Varighed af projektet: Tre år

Projektets officielle titel: CDSS – A machine-learning based clinical decision support system for proactive healthcare.

Be the first to comment

Leave a Reply