En psykiatrisk diagnose skal ikke være kronisk

Politisk paneldebat på årets Psykiatritopmøde. SFs Trine Torp (midtfor) mener, at psykiatriens brugere skal have krav på revurdering af diagnoser og planer for udtrapning af medicin - forslag som Det Sociale Netværk bakker op om

Der er behov for et opgør med den måde, man tænker diagnoser og medicin i det psykiatriske system. Det mener Trine Torp, psykiatriordfører for SF, der var en del af det politiske panel på årets Psykiatritopmøde.

Her debatterede en række politikere med brugere, pårørende og fagfolk i salen om ønsker til og visioner for en Psykiatriplan 2.

Helt konkret efterspørger Torp to afgørende ændringer, der skal være med til at gøre op med forestillingen om, at en psykisk lidelse er kronisk.

”Mange tænker stadig psykisk sygdom som noget kronisk. Det er et paradoks, når vi har brugt hele topmødet på at snakke recovery og retten til at komme sig efter en psykisk sygdom. Vi skal sikre, at man som bruger har ret til at få revurderet sin diagnose og ret til en udtrapningsplan”, sagde Torp og modtog store klapsalver fra salen.

 

Inddragelse er troen på at blive rask
Temaet for årets Psykiatritopmøde var brugerinddragelse og medbestemmelse for den enkelte – både når det kommer til selve behandlingen og vejene til at komme sig efter en psykisk sårbarhed.

”Hvis vi virkelig mener noget med indflydelse og valgfrihed for brugerne, så skal vi også have folk med ind over, når deres behandling skal strikkes sammen. Hvis man ikke tror på, at folk kan blive raske, hvorfor så overhovedet inddrage dem”, sagde Trine Torp.

 

En ny Psykiatriplan er nødvendig
Det er tre år siden, at samtlige af folketingets partier med undtagelse af Enhedslisten blev enige om en ekstrabevilling til psykiatrien – en aftale, der tog udgangspunkt i anbefalingerne fra den daværende regerings psykiatriudvalg, som Det Sociale Netværk også var en del af. Tiden er nu moden til en ny Psykiatriplan 2.

Og her er meldingen fra SFs Trine Torp altså klar. Man skal have ret til at få revurderet sin diagnose og dermed også at blive erklæret rask efter sin psykiske sygdom. Og samtidig skal der fra starten lægges en plan for ned- eller udtrapning af antidepressiver og antipsykotika, når man begynder i et behandlingsforløb.

”Der skal holdes øje med det massive medicinindtag, og så skal der være et krav om en udtrapningsplan. Jeg vil gerne have en psykiatri, der skaber håb og som har retten til at blive rask som mål”, sagde Trine Torp på Psykiatritopmødet.

Både brugere, pårørende og psykiatriens organisationer mener, at der er et stort behov for en ny psykiatriplan, der ser fremad og udstikker nye mål og retningslinjer for psykiatrien. Og her bakker Det Sociale Netværk op om SFs forslag om, at give psykiatriens brugere ret til en revurdering af diagnoser og en plan for at blive medicinfri.

”At SF vil give borgere ret til at få revideret deres diagnose er et vigtigt skridt i retningen af at sikre, at psykisk sygdom ikke bliver et livtidsstempel, der begrænser psykisk sårbare i at få de samme muligheder i form af et job, en uddannelse og en lang række andre rettigheder. Det er et vigtigt skridt at få troen på recovery ud i alle afkroge af samfundet”, siger direktør i Det Sociale Netværk, Trine Hammershøy.

Der er behov for et opgør med den måde, man tænker diagnoser og medicin i det psykiatriske system. Det mener Trine Torp, psykiatriordfører for SF, der var en del af det politiske panel på årets Psykiatritopmøde.

Her debatterede en række politikere med brugere, pårørende og fagfolk i salen om ønsker til og visioner for en Psykiatriplan 2.

Helt konkret efterspørger Torp to afgørende ændringer, der skal være med til at gøre op med forestillingen om, at en psykisk lidelse er kronisk.

”Mange tænker stadig psykisk sygdom som noget kronisk. Det er et paradoks, når vi har brugt hele topmødet på at snakke recovery og retten til at komme sig efter en psykisk sygdom. Vi skal sikre, at man som bruger har ret til at få revurderet sin diagnose og ret til en udtrapningsplan”, sagde Torp og modtog store klapsalver fra salen.

 

Inddragelse er troen på at blive rask
Temaet for årets Psykiatritopmøde var brugerinddragelse og medbestemmelse for den enkelte – både når det kommer til selve behandlingen og vejene til at komme sig efter en psykisk sårbarhed.

”Hvis vi virkelig mener noget med indflydelse og valgfrihed for brugerne, så skal vi også have folk med ind over, når deres behandling skal strikkes sammen. Hvis man ikke tror på, at folk kan blive raske, hvorfor så overhovedet inddrage dem”, sagde Trine Torp.

 

En ny Psykiatriplan er nødvendig
Det er tre år siden, at samtlige af folketingets partier med undtagelse af Enhedslisten blev enige om en ekstrabevilling til psykiatrien – en aftale, der tog udgangspunkt i anbefalingerne fra den daværende regerings psykiatriudvalg, som Det Sociale Netværk også var en del af. Tiden er nu moden til en ny Psykiatriplan 2.

Og her er meldingen fra SFs Trine Torp altså klar. Man skal have ret til at få revurderet sin diagnose og dermed også at blive erklæret rask efter sin psykiske sygdom. Og samtidig skal der fra starten lægges en plan for ned- eller udtrapning af antidepressiver og antipsykotika, når man begynder i et behandlingsforløb.

”Der skal holdes øje med det massive medicinindtag, og så skal der være et krav om en udtrapningsplan. Jeg vil gerne have en psykiatri, der skaber håb og som har retten til at blive rask som mål”, sagde Trine Torp på Psykiatritopmødet.

Både brugere, pårørende og psykiatriens organisationer mener, at der er et stort behov for en ny psykiatriplan, der ser fremad og udstikker nye mål og retningslinjer for psykiatrien. Og her bakker Det Sociale Netværk op om SFs forslag om, at give psykiatriens brugere ret til en revurdering af diagnoser og en plan for at blive medicinfri.

”At SF vil give borgere ret til at få revideret deres diagnose er et vigtigt skridt i retningen af at sikre, at psykisk sygdom ikke bliver et livtidsstempel, der begrænser psykisk sårbare i at få de samme muligheder i form af et job, en uddannelse og en lang række andre rettigheder. Det er et vigtigt skridt at få troen på recovery ud i alle afkroge af samfundet”, siger direktør i Det Sociale Netværk, Trine Hammershøy.

Be the first to comment

Leave a Reply