Regionsrådet drøfter stop for stigende busudgifter

Efter 10 år med stigende udgifter til kollektiv trafik drøfter regionsrådet efter sommerferien, om det er nødvendigt med tilpasning af blandt andet antallet af regionale nusruter, for at opnå balance mellem indtægter og udgifter.

Stigende udgifter til finansieringen af regionale busruter har skabt en økonomisk udfordring for Region Midtjylland. Kollektiv trafik får i år ca. 315 mio. kr. i tilskud. Beløbet svarer til tæt på 52 % af hele budgettet for Regional Udvikling. I 2007 var andelen 40 %.

Op ad bakke
Stigningen fortsætter formentligt også i 2018, hvor der er budgetteret med 325 mio. kr. til regional kollektiv trafik.
Den økonomiske udfordring skyldes primært, at eksisterende opgaver er blevet dyrere. Omkostningerne bliver presset op af højere priser ved nye udbud, investeringer i it-systemer i busserne og høje omkostninger ved introduktion af Rejsekortet. Den østjyske letbane har kun mindre betydning for økonomien.

Forslag til tilpasninger
På baggrund af den økonomiske udfordring har det regionale trafikselskab Midttrafik udarbejdet en bruttoliste over forslag til rutetilpasninger. Regionsrådsformand Bent Hansen orienterede i løbet af forsommeren alle 19 borgmestre om den økonomiske situation og præsenterede forslagene til rutetilpasninger.

Kommunerne har mulighed for at aflevere høringssvar indtil slutningen af august.

Prioriterer fortsat god dækning
I forslag til ruter, der ikke længere skal finansieres, har Midttrafik taget udgangspunkt i en række kriterier. Herunder hvordan området, hvor ruterne ligger, overordnet er dækket ind, og at uddannelsessøgende fortsat skal kunne benytte kollektiv trafik til og fra uddannelsesstederne.

Hvordan tilpasningen konkret rammer de enkelte kommuner, afhænger af det serviceniveau, kommunen beslutter at opretholde lokalt – eventuelt i samarbejde med nabokommunerne.

Efter 10 år med stigende udgifter til kollektiv trafik drøfter regionsrådet efter sommerferien, om det er nødvendigt med tilpasning af blandt andet antallet af regionale nusruter, for at opnå balance mellem indtægter og udgifter.

Stigende udgifter til finansieringen af regionale busruter har skabt en økonomisk udfordring for Region Midtjylland. Kollektiv trafik får i år ca. 315 mio. kr. i tilskud. Beløbet svarer til tæt på 52 % af hele budgettet for Regional Udvikling. I 2007 var andelen 40 %.

Op ad bakke
Stigningen fortsætter formentligt også i 2018, hvor der er budgetteret med 325 mio. kr. til regional kollektiv trafik.
Den økonomiske udfordring skyldes primært, at eksisterende opgaver er blevet dyrere. Omkostningerne bliver presset op af højere priser ved nye udbud, investeringer i it-systemer i busserne og høje omkostninger ved introduktion af Rejsekortet. Den østjyske letbane har kun mindre betydning for økonomien.

Forslag til tilpasninger
På baggrund af den økonomiske udfordring har det regionale trafikselskab Midttrafik udarbejdet en bruttoliste over forslag til rutetilpasninger. Regionsrådsformand Bent Hansen orienterede i løbet af forsommeren alle 19 borgmestre om den økonomiske situation og præsenterede forslagene til rutetilpasninger.

Kommunerne har mulighed for at aflevere høringssvar indtil slutningen af august.

Prioriterer fortsat god dækning
I forslag til ruter, der ikke længere skal finansieres, har Midttrafik taget udgangspunkt i en række kriterier. Herunder hvordan området, hvor ruterne ligger, overordnet er dækket ind, og at uddannelsessøgende fortsat skal kunne benytte kollektiv trafik til og fra uddannelsesstederne.

Hvordan tilpasningen konkret rammer de enkelte kommuner, afhænger af det serviceniveau, kommunen beslutter at opretholde lokalt – eventuelt i samarbejde med nabokommunerne.

Be the first to comment

Leave a Reply