Regionsrådet bremser stigende udgifter til busruter

Efter 10 år med stigende udgifter til kollektiv trafik siger Regionsrådet nu stop. En ubalance mellem udgifter og budget på 35 mio. kr. betyder nødvendige tilpasninger på de regionale ruter.

Stigende udgifter til finansieringen af regionale busruter har skabt en økonomisk udfordring for Region Midtjylland. I Regionsrådet er man derfor enige om, at den kollektive trafiks andel af Regional Udviklings budget ikke må stige mere. Den kollektive trafik udgør nu cirka 52 pct. af budgettet svarende til cirka 315 mio. kroner i 2017 og 325 mio. kroner i 2018. Andelen af det samlede budget til Regional Udvikling var ved Regionens dannelse cirka 40 pct.

Derfor bortfalder regionens finansiering af en række busruter i løbet af 2018.

Tilpasningen vil berøre de fleste kommuner i regionen.

Eksisterende opgaver skaber udfordringen

Den økonomiske udfordring skyldes hovedsagelig, at eksisterende opgaver i den kollektive trafik er blevet dyrere. Her er omkostningerne presset op af højere priser ved nyudbud, investeringer i it-systemer i busserne og høje omkostninger ved introduktion af Rejsekortet.

Nye opgaver i løbet af 2017 og 2018, hvor letbanen tages i brug, har kun mindre betydning.

På baggrund af den økonomiske udfordring har det regionale trafikselskab Midttrafik udarbejdet en bruttoliste over forslag til rutetilpasninger. Regionsrådsformand Bent Hansen har i løbet af maj-juni orienteret samtlige borgmestre om den økonomiske situation og drøftet konkrete rutetilpasninger i de enkelte kommuner.

Torsdag den 6. juli modtog de enkelte borgmestre en oversigt over planlagte rutetilpasninger, og frem til udgangen af august 2017 har kommunerne mulighed for at komme med bemærkninger til udmeldingen.

Prioriterer fortsat god dækning

I vurderingen af hvilke ruter, der ikke længere skal finansieres, har Region Midtjylland taget udgangspunkt i en række kriterier.

Herunder hvordan området, hvor ruten ligger, overordnet er dækket ind af kollektiv trafik. Samtidigt har regionen prioriteret, at uddannelsessøgende fortsat skal kunne benytte kollektiv trafik i transport til uddannelsessteder.

Hvordan tilpasningen konkret rammer de enkelte kommuner, afhænger af det serviceniveau, kommunen beslutter at opretholde lokalt – eventuelt i samarbejde med nabokommunerne.

Se hvor der er lagt op til ruteændringer her

Efter 10 år med stigende udgifter til kollektiv trafik siger Regionsrådet nu stop. En ubalance mellem udgifter og budget på 35 mio. kr. betyder nødvendige tilpasninger på de regionale ruter.

Stigende udgifter til finansieringen af regionale busruter har skabt en økonomisk udfordring for Region Midtjylland. I Regionsrådet er man derfor enige om, at den kollektive trafiks andel af Regional Udviklings budget ikke må stige mere. Den kollektive trafik udgør nu cirka 52 pct. af budgettet svarende til cirka 315 mio. kroner i 2017 og 325 mio. kroner i 2018. Andelen af det samlede budget til Regional Udvikling var ved Regionens dannelse cirka 40 pct.

Derfor bortfalder regionens finansiering af en række busruter i løbet af 2018.

Tilpasningen vil berøre de fleste kommuner i regionen.

Eksisterende opgaver skaber udfordringen

Den økonomiske udfordring skyldes hovedsagelig, at eksisterende opgaver i den kollektive trafik er blevet dyrere. Her er omkostningerne presset op af højere priser ved nyudbud, investeringer i it-systemer i busserne og høje omkostninger ved introduktion af Rejsekortet.

Nye opgaver i løbet af 2017 og 2018, hvor letbanen tages i brug, har kun mindre betydning.

På baggrund af den økonomiske udfordring har det regionale trafikselskab Midttrafik udarbejdet en bruttoliste over forslag til rutetilpasninger. Regionsrådsformand Bent Hansen har i løbet af maj-juni orienteret samtlige borgmestre om den økonomiske situation og drøftet konkrete rutetilpasninger i de enkelte kommuner.

Torsdag den 6. juli modtog de enkelte borgmestre en oversigt over planlagte rutetilpasninger, og frem til udgangen af august 2017 har kommunerne mulighed for at komme med bemærkninger til udmeldingen.

Prioriterer fortsat god dækning

I vurderingen af hvilke ruter, der ikke længere skal finansieres, har Region Midtjylland taget udgangspunkt i en række kriterier.

Herunder hvordan området, hvor ruten ligger, overordnet er dækket ind af kollektiv trafik. Samtidigt har regionen prioriteret, at uddannelsessøgende fortsat skal kunne benytte kollektiv trafik i transport til uddannelsessteder.

Hvordan tilpasningen konkret rammer de enkelte kommuner, afhænger af det serviceniveau, kommunen beslutter at opretholde lokalt – eventuelt i samarbejde med nabokommunerne.

Se hvor der er lagt op til ruteændringer her

Be the first to comment

Leave a Reply