Dagsorden til møde i regionsrådet den 26. april 2017

Dagsorden
til
mødet i regionsrådet
den 26. april 2017 kl. 13:00
i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg
Pkt. Tekst
1 Region Midtjyllands Årsregnskab 2016
2 Mulighed for konkurrenceudsættelse af serviceassistentområdet
3 Satspulje til udvidelse af kapaciteten på hospiceområdet
4 Orientering om aktiviteten på hospice i 2016
5 Fordeling af vagtapoteker i Region Midtjylland
6 Strategi for udbud af regionslager
7 Godkendelse af revideret principnotat vedrørende betalingsparkering
8 Redegørelse til ministeren vedrørende Rigsrevisionens undersøgelse af risiko- og reservestyring i DNU og DNV-Gødstrup
9 Tværsektoriel analyse på hjælpemiddelområdet i Vestklyngen
10 Regional Strålerapport 2017
11 Regionshospitalet Randers, Generalplan: Anlægsbevilling til tekniske forberedelser
12 Hospitalsenheden Horsens, Generalplan: Projekteringsbevilling til Kvindehuset
13 Kvalitetsfondsprojektet i Viborg: Godkendelse af tildelingskriterier på rådgiverudbud på delprojekt 3, Ombygningen
14 Grønt regnskab 2016
15 Tilstandsvurdering 2016 af Region Midtjyllands ejede bygninger
16 Regionalt kultursamarbejde efter Aarhus 2017
17 Driftsoverførsler fra 2016 til 2017-2020
18 Anmodning om orlov fra regionsrådet
19 Orientering om målbillede for sundhedsområdet
20 Orientering om målbillede for socialområdet
21 Orientering om målbillede for regional udvikling
22 Orientering om effekter af finanslovmidler til udredning og behandling af patienter
23 Orientering om samarbejde med privathospitaler i 2016 og forventninger til 2017
24 Orientering om tilførsel af midler til pukkelafvikling inden for det rygmedicinske område
25 Orientering om Patientkontorets årsberetning 2016
Dagsorden
til
mødet i regionsrådet
den 26. april 2017 kl. 13:00
i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg
Pkt. Tekst
1 Region Midtjyllands Årsregnskab 2016
2 Mulighed for konkurrenceudsættelse af serviceassistentområdet
3 Satspulje til udvidelse af kapaciteten på hospiceområdet
4 Orientering om aktiviteten på hospice i 2016
5 Fordeling af vagtapoteker i Region Midtjylland
6 Strategi for udbud af regionslager
7 Godkendelse af revideret principnotat vedrørende betalingsparkering
8 Redegørelse til ministeren vedrørende Rigsrevisionens undersøgelse af risiko- og reservestyring i DNU og DNV-Gødstrup
9 Tværsektoriel analyse på hjælpemiddelområdet i Vestklyngen
10 Regional Strålerapport 2017
11 Regionshospitalet Randers, Generalplan: Anlægsbevilling til tekniske forberedelser
12 Hospitalsenheden Horsens, Generalplan: Projekteringsbevilling til Kvindehuset
13 Kvalitetsfondsprojektet i Viborg: Godkendelse af tildelingskriterier på rådgiverudbud på delprojekt 3, Ombygningen
14 Grønt regnskab 2016
15 Tilstandsvurdering 2016 af Region Midtjyllands ejede bygninger
16 Regionalt kultursamarbejde efter Aarhus 2017
17 Driftsoverførsler fra 2016 til 2017-2020
18 Anmodning om orlov fra regionsrådet
19 Orientering om målbillede for sundhedsområdet
20 Orientering om målbillede for socialområdet
21 Orientering om målbillede for regional udvikling
22 Orientering om effekter af finanslovmidler til udredning og behandling af patienter
23 Orientering om samarbejde med privathospitaler i 2016 og forventninger til 2017
24 Orientering om tilførsel af midler til pukkelafvikling inden for det rygmedicinske område
25 Orientering om Patientkontorets årsberetning 2016

Be the first to comment

Leave a Reply