Byrådet har besluttet

Byrådet 27.03.2017 (beslutningsprotokol)

Sted:
Byrådssalen

Punkter på dagsordenen

 • 1. Dialogmøde med borgerne
 • 2. Godkendelse af, at betingelserne for indkaldelse af stedfortrædere til mødet er opfyldt
 • 3. Godkendelse af dagsorden
 • 4. Ansøgning om tilskud til lokalt initieret projekt ved Kragelundhallen
 • 5. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til modernisering af Kjellerup Skole
 • 6. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til projektet socialpsykiatrisk botilbud Ballelund
 • 7. Godkendelse af projekteringsbevilling til hovedtandklinik i Silkeborg
 • 8. Godkendelse af fast forankring af særlig beskæftigelsesindsats
 • 9. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2013-2025 og lokalplan 10-024 for et centerområde på Søtorvet
 • 10. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 24 til Spildevandsplan 2011 – 2021 for Søtorvet
 • 11. Godkendelse af forslag til tillæg 23 til Spildevandsplan 2011 – 2021 for Silkeborg Kommune, separatkloakering af Bryrup
 • 12. Godkendelse af forslag til ophævelse af del af Lokalplan 13-002, Gødvad
 • 13. Beslutning om vedtagelse af kommuneplantillæg 53 og lokalplan 12-019 Bolig på Lysbrohøjen 28C, Silkeborg
 • 14. Godkendelse af anlægsbevilling til byggemodning af Frisholmparken, Them, etape 2
 • 15. Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2016 til 2017
 • 16. Godkendelse af 22 anlægsregnskaber
 • 17. Behandling af Silkeborg Kommunes årsberetning og regnskab 2016
 • 18. Stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra ØBG
 • 19. Stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud til Bryrup IF
 • 20. Godkendelse af indstilling af formænd og formandssupleanter til Huslejenævn og Beboerklagenævn
 • 21. Godkendelse af tilføjelse til regelsæt om vederlag, godtgørelser og andre ydelser til byrådets medlemmer
 • 22. Behandling af anmodning fra Enhedslistens byrådsgruppe om at træffe beslutning om demografimodel
 • 23. Godkendelse af låneoptag (Lukket punkt)
 • 24. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 25. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 26. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 27. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 28. Underskriftsside

Samlede oversigter

Byrådet 27.03.2017 (beslutningsprotokol)

Sted:
Byrådssalen

Punkter på dagsordenen

 • 1. Dialogmøde med borgerne
 • 2. Godkendelse af, at betingelserne for indkaldelse af stedfortrædere til mødet er opfyldt
 • 3. Godkendelse af dagsorden
 • 4. Ansøgning om tilskud til lokalt initieret projekt ved Kragelundhallen
 • 5. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til modernisering af Kjellerup Skole
 • 6. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til projektet socialpsykiatrisk botilbud Ballelund
 • 7. Godkendelse af projekteringsbevilling til hovedtandklinik i Silkeborg
 • 8. Godkendelse af fast forankring af særlig beskæftigelsesindsats
 • 9. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2013-2025 og lokalplan 10-024 for et centerområde på Søtorvet
 • 10. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 24 til Spildevandsplan 2011 – 2021 for Søtorvet
 • 11. Godkendelse af forslag til tillæg 23 til Spildevandsplan 2011 – 2021 for Silkeborg Kommune, separatkloakering af Bryrup
 • 12. Godkendelse af forslag til ophævelse af del af Lokalplan 13-002, Gødvad
 • 13. Beslutning om vedtagelse af kommuneplantillæg 53 og lokalplan 12-019 Bolig på Lysbrohøjen 28C, Silkeborg
 • 14. Godkendelse af anlægsbevilling til byggemodning af Frisholmparken, Them, etape 2
 • 15. Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2016 til 2017
 • 16. Godkendelse af 22 anlægsregnskaber
 • 17. Behandling af Silkeborg Kommunes årsberetning og regnskab 2016
 • 18. Stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra ØBG
 • 19. Stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud til Bryrup IF
 • 20. Godkendelse af indstilling af formænd og formandssupleanter til Huslejenævn og Beboerklagenævn
 • 21. Godkendelse af tilføjelse til regelsæt om vederlag, godtgørelser og andre ydelser til byrådets medlemmer
 • 22. Behandling af anmodning fra Enhedslistens byrådsgruppe om at træffe beslutning om demografimodel
 • 23. Godkendelse af låneoptag (Lukket punkt)
 • 24. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 25. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 26. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 27. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 28. Underskriftsside

Samlede oversigter

Be the first to comment

Leave a Reply