Byrådet har besluttet

Mandag 19. december var der byrådsmøde i Silkeborg Kommune. Her kan du læse, hvad Byrådet besluttede.

Silkeborg Forsynings priser i 2017Silkeborg: Byrådet godkendte Silkeborg Forsynings priser for 2017. Gebyrerne for vand og spildevand er de samme som i år. De er ikke ændret siden 2010. Til gengæld bliver det dyrere at få skraldespanden tømt, fordi vi skal have nye skraldespande. Inden længe skal vi skraldespande bliver afløst af 2 skraldespande med i alt 4 rum. Et til pap og papir, et andet til restaffald, et tredje til glas og et fjerde til plast og metal.Se alle Silkeborg Forsynings priserByrådsmødet mandag 19. december sag 3

Them Vandværk investerer
Them: Them Vandværk er en privat virksomhed og har planer om at investere i tiltag, der koster penge. Konkurrencestyrelsen tildeler økonomiske rammer for vandværk, fordi de er private. Og hvis Them Vandværks nye investeringer kan begynde, kræver det en godkendelse fra Byrådet, som vandværket fik. De nye tiltag er: 350.000 kroner til at undersøge af nyt kildefelt på 500.000 m3 råvand årligt. 440.000 kroner til nødstrømsgeneratorer samt 315.000 kroner til en nødforsyningsledning fra Tømmerby Vandværk.
Byrådsmødet mandag 19. december sag 4

Cykelsti på Rodelundvej
Rodelund: Lokalrådet i Them-Salten har længe ønsket sig cykelsti mellem Jævndalsvej og Industrivej i Rodelund, så der bliver en samlet, sikker cykelsti mellem Them og Silkeborg. Og nu har det vist sig, at rundkørslen mellem Tietgensvej og Højmarksvej i Silkeborg bliver 800.000 kr. billigere end beregnet. Derfor besluttede byrådet at bruge penge på cykelstien, som bliver en enkeltsti i begge retninger.
Byrådsmødet mandag 19. december sag 5

Kulturstrategi 2017-2024 – KULTURSPORET
Silkeborg Kommune: Byrådet godkendte, kulturafdelingens nye strategi, KULTURSPORET. De strategiske spor tager både højde for at udvikle de overordnede rammer, Silkeborgs særlige markører og synligheden af kulturlivet. Men strategien lægger også op til fortsat at udvikle kultur i byrum og som noget nyt sætte fokus på kulturen i naturen, som er én af kommunens største ressourcer. Sidst men ikke mindst indeholder KULTURSPORET et særskilt fokus på børnekulturen og ungekulturen.
Byrådsmødet mandag 19. december sag 6

Bedre indeklima på Skægkærskolen
Skægkær: Byrådet vil gerne forbedre indeklimaet på skolerne for at øge både elever og læreres trivsel. En del af Skægkærskolen har behovet her og nu, og derfor godkendte Byrådet, at der bruges 5 mio. kroner på at forbedre indeklimaet og samtidigt gennemføre andre planlagte ændringer blandt andet i forhold til energiforbrug.
Byrådsmødet mandag 19. december sag 7

Gjern Børnehus bliver udvidet
Gjern: Børnene i Gjern er indtil nu blevet passet på 2 forskellige adresser, men det vil være mere optimalt at samle dem et enkelt sted – både økonomisk og pædagogisk. Derfor bevilgede Byrådet 5 mio. kroner, der skal gå til at udvide Gjern Børnehus med 40-50 børnehavepladser. Gjern Børnehus kan derefter rumme 22 vuggestuebørn og 90 børnehavebørn.
Byrådsmødet mandag 19. december sag 8

Resenbro Børnehus bliver udvidet
Resenbro: Børnene i Resenbro er indtil nu blevet passet på 2 forskellige adresser, men det vil være mere optimalt at samle dem et sted – både økonomisk og pædagogisk. Derfor bevilgede Byrådet 9 mio. kroner, der skal gå til at udvide Resenbro Børnehus med cirka 45 børnehavepladser og et stort fællesrum, der også skal bruges til legestue for områdets dagplejebørn 1-2 dage om ugen.
Byrådsmødet mandag 19. december sag 9

Nyt botilbud til voksne handicappede
Silkeborg: Projekteringen af et nyt botilbud på voksenhandicapområdet på en del af den nu nedlagte Nordre Skoles område er i fuld gang, og nu er der brug for 500.000 kroner til at komme videre med at planlægge. Byrådet frigav pengene.
Byrådsmødet mandag 19. december sag 10

Det gode hverdagsliv på et plejecenter
Silkeborg Kommune: Byrådet har tidligere godkendt politikken ’Det gode hverdagsliv på et plejecenter’, der nu er rettet til med aktuelle data, og derfor skulle i Byrådet igen, hvor politikken blev godkendt igen.
Byrådsmødet mandag 19. december sag 11

60 familieboliger på Bredhøjvej 14d
Nordbyen i Silkeborg: Byrådet bevilgede knap 13 mio. kroner til, at Midtjysk Boligselskab kan bygge 60 familieboliger på Bredhøjvej i det nordlige Silkeborg. Det er første etape af en ny almennyttig boligafdeling. Ifølge loven skal Silkeborg Kommune betale 10 procent af grundkapitalen. Det skyldes blandt andet, at kommunen råder over et antal boliger i de enkelte afdelinger.
Byrådsmødet mandag 19. december sag 14

20 boliger på det gamle sygehus i Kjellerup
Kjellerup: Byrådet godkendte byggeregnskabet for ombygning af 3. etage på det tidligere sygehus i Kjellerup, der nu huser 12 almene familieboliger, og for ejendommen på Fuglemosevej 1C-1D til 8 almene familieboliger. Byrådet skal i følge loven godkende det endelige byggeregnskab – og de årlige regnskaber for almene boligselskaber. Det skyldes blandt at kommunen er med til at finansiere byggeriet.
Byrådsmødet mandag 19. december sag 15

Friplejehjem i Kjellerup
Kjellerup: Byrådet godkendte det endelige byggeregnskab for DSI Friplejehjemmet Kjellerups etablering af 36plejeboliger og serviceareal på Fuglemosevej 1F i Kjellerup. Byrådet skal i følge loven godkende det endelige byggeregnskab. Det skyldes blandt andet, at kommunen er med til at finansiere byggeriet.
Byrådsmødet mandag 19. december sag 16

40 familieboliger i Borgergade
Silkeborg: Byrådet godendte det endelige byggeregnskab for AAB Silkeborg (AAB) og Silkeborg Boligselskabs (SB) opførelse af i alt 40 familieboliger på Borgergade 105a – 107t, i Silkeborg. Byrådet skal i følge loven godkende det endelige byggeregnskab – og de årlige regnskaber for almene boligselskaber. Det skyldes blandt andet, at kommunen er med til at finansiere byggeriet.
Byrådsmødet mandag 19. december sag 17

Ny direktør skal også kunne skrive under
Silkeborg Kommune: Byrådet godkendte, at Anders Kjærulff, der 1. december blev ansat som direktør, på akkurat samme vis som de øvrige direktører, kan skrive under på dokumenter sammen med borgmesteren eller en af viceborgmestrene om køb og salg af fast ejendom, nye lån samt når der stilles garanti.
Byrådsmødet mandag 19. december sag 18

Budgettjek til og med oktober
Silkeborg Kommune: Hvert kvartal bliver forbruget af penge gjort op i forhold til det budgetterede forbrug, og der bliver set fremad mod det endelig resultat i forhold til budgettet. I øjeblikket ser det fint ud på langt sigt, og der er ikke udsigt til, at Silkeborg Kommune kan blive ramt af økonomiske sanktioner.
Byrådsmødet mandag 19. december sag 12 og 13

Enhedslisten forslag om SVANA
Silkeborg Kommune: Enhedslisten stillede et forslag om at spørge Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) på forhånd, om det overhovedet er muligt at bygge et nyt museum ved Langsø. Byrådet behandlede sagen, og forslaget blev afvist – der skal være et projekt først.
Byrådsmødet mandag 19. december sag 19

Ændringer i styrelsesvedtægten
Silkeborg Kommune: Byrådet besluttede i november for første gang at hæve det vederlag, som medlemmerne af Børn- og ungeudvalget får. Siden Silkeborg Kommunes styrelsesvedtægt skal justeres for at det kan lade sig gøre, skal Byrådet godkende sagen 2 gange. Udvalget skal for øvrigt ikke forveksles med Børne- og Ungeudvalget, som er det politiske udvalg. Børn- og Ungeudvalget afgør, om der i konkrete sager er behov for at tvangsfjerne børn og består af både fagfolk og politikere. I fremtiden bliver vederlaget for politikere 1,6 % af borgmesterens løn.
Byrådsmødet mandag 19. december sag 20

Mandag 19. december var der byrådsmøde i Silkeborg Kommune. Her kan du læse, hvad Byrådet besluttede.

Silkeborg Forsynings priser i 2017Silkeborg: Byrådet godkendte Silkeborg Forsynings priser for 2017. Gebyrerne for vand og spildevand er de samme som i år. De er ikke ændret siden 2010. Til gengæld bliver det dyrere at få skraldespanden tømt, fordi vi skal have nye skraldespande. Inden længe skal vi skraldespande bliver afløst af 2 skraldespande med i alt 4 rum. Et til pap og papir, et andet til restaffald, et tredje til glas og et fjerde til plast og metal.Se alle Silkeborg Forsynings priserByrådsmødet mandag 19. december sag 3

Them Vandværk investerer
Them: Them Vandværk er en privat virksomhed og har planer om at investere i tiltag, der koster penge. Konkurrencestyrelsen tildeler økonomiske rammer for vandværk, fordi de er private. Og hvis Them Vandværks nye investeringer kan begynde, kræver det en godkendelse fra Byrådet, som vandværket fik. De nye tiltag er: 350.000 kroner til at undersøge af nyt kildefelt på 500.000 m3 råvand årligt. 440.000 kroner til nødstrømsgeneratorer samt 315.000 kroner til en nødforsyningsledning fra Tømmerby Vandværk.
Byrådsmødet mandag 19. december sag 4

Cykelsti på Rodelundvej
Rodelund: Lokalrådet i Them-Salten har længe ønsket sig cykelsti mellem Jævndalsvej og Industrivej i Rodelund, så der bliver en samlet, sikker cykelsti mellem Them og Silkeborg. Og nu har det vist sig, at rundkørslen mellem Tietgensvej og Højmarksvej i Silkeborg bliver 800.000 kr. billigere end beregnet. Derfor besluttede byrådet at bruge penge på cykelstien, som bliver en enkeltsti i begge retninger.
Byrådsmødet mandag 19. december sag 5

Kulturstrategi 2017-2024 – KULTURSPORET
Silkeborg Kommune: Byrådet godkendte, kulturafdelingens nye strategi, KULTURSPORET. De strategiske spor tager både højde for at udvikle de overordnede rammer, Silkeborgs særlige markører og synligheden af kulturlivet. Men strategien lægger også op til fortsat at udvikle kultur i byrum og som noget nyt sætte fokus på kulturen i naturen, som er én af kommunens største ressourcer. Sidst men ikke mindst indeholder KULTURSPORET et særskilt fokus på børnekulturen og ungekulturen.
Byrådsmødet mandag 19. december sag 6

Bedre indeklima på Skægkærskolen
Skægkær: Byrådet vil gerne forbedre indeklimaet på skolerne for at øge både elever og læreres trivsel. En del af Skægkærskolen har behovet her og nu, og derfor godkendte Byrådet, at der bruges 5 mio. kroner på at forbedre indeklimaet og samtidigt gennemføre andre planlagte ændringer blandt andet i forhold til energiforbrug.
Byrådsmødet mandag 19. december sag 7

Gjern Børnehus bliver udvidet
Gjern: Børnene i Gjern er indtil nu blevet passet på 2 forskellige adresser, men det vil være mere optimalt at samle dem et enkelt sted – både økonomisk og pædagogisk. Derfor bevilgede Byrådet 5 mio. kroner, der skal gå til at udvide Gjern Børnehus med 40-50 børnehavepladser. Gjern Børnehus kan derefter rumme 22 vuggestuebørn og 90 børnehavebørn.
Byrådsmødet mandag 19. december sag 8

Resenbro Børnehus bliver udvidet
Resenbro: Børnene i Resenbro er indtil nu blevet passet på 2 forskellige adresser, men det vil være mere optimalt at samle dem et sted – både økonomisk og pædagogisk. Derfor bevilgede Byrådet 9 mio. kroner, der skal gå til at udvide Resenbro Børnehus med cirka 45 børnehavepladser og et stort fællesrum, der også skal bruges til legestue for områdets dagplejebørn 1-2 dage om ugen.
Byrådsmødet mandag 19. december sag 9

Nyt botilbud til voksne handicappede
Silkeborg: Projekteringen af et nyt botilbud på voksenhandicapområdet på en del af den nu nedlagte Nordre Skoles område er i fuld gang, og nu er der brug for 500.000 kroner til at komme videre med at planlægge. Byrådet frigav pengene.
Byrådsmødet mandag 19. december sag 10

Det gode hverdagsliv på et plejecenter
Silkeborg Kommune: Byrådet har tidligere godkendt politikken ’Det gode hverdagsliv på et plejecenter’, der nu er rettet til med aktuelle data, og derfor skulle i Byrådet igen, hvor politikken blev godkendt igen.
Byrådsmødet mandag 19. december sag 11

60 familieboliger på Bredhøjvej 14d
Nordbyen i Silkeborg: Byrådet bevilgede knap 13 mio. kroner til, at Midtjysk Boligselskab kan bygge 60 familieboliger på Bredhøjvej i det nordlige Silkeborg. Det er første etape af en ny almennyttig boligafdeling. Ifølge loven skal Silkeborg Kommune betale 10 procent af grundkapitalen. Det skyldes blandt andet, at kommunen råder over et antal boliger i de enkelte afdelinger.
Byrådsmødet mandag 19. december sag 14

20 boliger på det gamle sygehus i Kjellerup
Kjellerup: Byrådet godkendte byggeregnskabet for ombygning af 3. etage på det tidligere sygehus i Kjellerup, der nu huser 12 almene familieboliger, og for ejendommen på Fuglemosevej 1C-1D til 8 almene familieboliger. Byrådet skal i følge loven godkende det endelige byggeregnskab – og de årlige regnskaber for almene boligselskaber. Det skyldes blandt at kommunen er med til at finansiere byggeriet.
Byrådsmødet mandag 19. december sag 15

Friplejehjem i Kjellerup
Kjellerup: Byrådet godkendte det endelige byggeregnskab for DSI Friplejehjemmet Kjellerups etablering af 36plejeboliger og serviceareal på Fuglemosevej 1F i Kjellerup. Byrådet skal i følge loven godkende det endelige byggeregnskab. Det skyldes blandt andet, at kommunen er med til at finansiere byggeriet.
Byrådsmødet mandag 19. december sag 16

40 familieboliger i Borgergade
Silkeborg: Byrådet godendte det endelige byggeregnskab for AAB Silkeborg (AAB) og Silkeborg Boligselskabs (SB) opførelse af i alt 40 familieboliger på Borgergade 105a – 107t, i Silkeborg. Byrådet skal i følge loven godkende det endelige byggeregnskab – og de årlige regnskaber for almene boligselskaber. Det skyldes blandt andet, at kommunen er med til at finansiere byggeriet.
Byrådsmødet mandag 19. december sag 17

Ny direktør skal også kunne skrive under
Silkeborg Kommune: Byrådet godkendte, at Anders Kjærulff, der 1. december blev ansat som direktør, på akkurat samme vis som de øvrige direktører, kan skrive under på dokumenter sammen med borgmesteren eller en af viceborgmestrene om køb og salg af fast ejendom, nye lån samt når der stilles garanti.
Byrådsmødet mandag 19. december sag 18

Budgettjek til og med oktober
Silkeborg Kommune: Hvert kvartal bliver forbruget af penge gjort op i forhold til det budgetterede forbrug, og der bliver set fremad mod det endelig resultat i forhold til budgettet. I øjeblikket ser det fint ud på langt sigt, og der er ikke udsigt til, at Silkeborg Kommune kan blive ramt af økonomiske sanktioner.
Byrådsmødet mandag 19. december sag 12 og 13

Enhedslisten forslag om SVANA
Silkeborg Kommune: Enhedslisten stillede et forslag om at spørge Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) på forhånd, om det overhovedet er muligt at bygge et nyt museum ved Langsø. Byrådet behandlede sagen, og forslaget blev afvist – der skal være et projekt først.
Byrådsmødet mandag 19. december sag 19

Ændringer i styrelsesvedtægten
Silkeborg Kommune: Byrådet besluttede i november for første gang at hæve det vederlag, som medlemmerne af Børn- og ungeudvalget får. Siden Silkeborg Kommunes styrelsesvedtægt skal justeres for at det kan lade sig gøre, skal Byrådet godkende sagen 2 gange. Udvalget skal for øvrigt ikke forveksles med Børne- og Ungeudvalget, som er det politiske udvalg. Børn- og Ungeudvalget afgør, om der i konkrete sager er behov for at tvangsfjerne børn og består af både fagfolk og politikere. I fremtiden bliver vederlaget for politikere 1,6 % af borgmesterens løn.
Byrådsmødet mandag 19. december sag 20

Be the first to comment

Leave a Reply