12 dyster om Landsbyprisen

Det bobler af liv i mange midtjyske landsbyer. Ikke mindst i de 12 landsbyer og landsby-fællesskaber, der netop er indstillet som kandidat til årets landsby i Region Midtjylland.

Det gode landsbyliv skaber ikke sig selv, men kræver både gode ideer, nøje planlægning og masser af hårdt arbejde.  Det viser årets 12 indstillede kandidater til Region Midtjyllands Landsbypris. Regionsrådet udpeger prismodtageren efter indstilling fra et ekspertpanel. Prisen uddeles for niende gang i foråret 2017 og ledsages af 150.000 kroner, som kan bruges til glæde for borgerne.

 

Indstillede fra alle egne

I de 12 kandidat-landsbyer har borgerne sammen forskønnet deres landsby ved at rive huse ned, passe grønne områder, og plante træer og buske. De har lavet mountainbikespor og banet vejen for friskoler, plejehjem, iværksætterhus og sågar et whiskydestilleri. Indstillingerne kommer fra næsten alle egne af regionen.

De indstillede er landsbyerne Nørre Nissum, Skave, Durup Gl. Rye, Mørke, Sall, Tønning-Træden, Vorgod-Barde, Ørsted og Øster Bjerregrav og landsby-samarbejderne Fjordklyngen med Skals, Låstrup, Nr. Rind, Sundstrup, Ulbjerg og Skringstrup, samt Nordvestkraft med Abildå, Vind, Sørvad og Ørnhøj.

Kravene til landsbyerne er mange

For at komme i betragtning til Landsbyprisen skal landsbyen højst have 2.000 indbyggere. Tørring-Træden og Sall lever med henholdsvis 220 og 238 indbyggere til fulde op til kravet, mens begge landsbysamarbejder i dysten til sammen har for mange indbyggere.

– Det er kun godt at landsbyerne i henholdsvis Fjordklyngen og Nordvestkraft samarbejder om at udvikle deres landsbyer og skabe udvikling, det skal ikke diskvalificere dem i konkurrencen da hver landsby i sig selv er “lille nok”, siger Poul Erik Christensen, formand for regionsrådets rådgivende udvalg for regional udvikling.

Landsbyerne har alle tiltrukket nye indbyggere eller bremset affolkningen og gennemført eller sat gang i større projekter eller initiativer, der viser nye veje. Alt er sket i planlagte indsatser med stærkt engagement og frivillige indsatser.

Tidligere modtagere

Region Midtjyllands Landsbypris blev i fjor uddelt for ottende gang. De tidligere modtagere er (i kronologisk rækkefølge) Idom-Råsted i Holstebro Kommune, Spjald i Ringkøbing-Skjern Kommune, Endelave By i Horsens Kommune, Rødding i Skive Kommune, Nørager i Norddjurs Kommune, Ølstrup i Ringkøbing-Skjern Kommune, Glyngøre i Skive Kommune og Feldballe i Syddjurs Kommune.

Her er årets kandidater

Kandidater til landsbyprisen

Indbygger-tal pr. 1. januar 2011 *)

Indbygger-tal pr. 1. januar 2016 *)

Indstillet af

Durup

954

923

LAG Skive-Viborg

Fjordklyngen 1)

2824 (samlet)

2852 (samlet)

LAG Skive-Viborg

Gl. Rye

1317

1461

Skanderborg kommune

Mørke

1501

1552

LAG Djursland

Nordvestkraft 2)

2087 (samlet)

2077 (samlet)

Herning kommune

Nr. Nissum

1029

1038

LAG Lemvig. Ringkøbing-Skjern

Sall

233

238

LAG Randers-Favrskov

Skave

495

518

LAG Struer – Holstebro

Tønning-Træden

206

220

Horsens kommune

Vorgod-Barde

1024

1017

LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern

Ørsted

1489

1456

LAG Djursland

Øster Bjerregrav

1082

1096

LAG Randers-Favrskov

1): Skals, Låstrup, Nr. Rind, Sundstrup, Ulbjerg og Skringstrup

2): Abildå, Ørnhøj, Sørvad og Vind

*) Kilde. Statistikbanken

Durup, Skive kommune

Et større byfornyelsesprojekt har siden 2008 sat gang i udviklingen af Durup. Landsbyen er renoveret gennem nedrivning af bygninger, nye stianlæg og meget andet. En lokal frisør har etableret et “iværksætterhus” med udlejning af butiksarealer og kontorpladser.  Et lokalt erhvervsnetværk arbejder på at skaffe arbejdspladser til byen. Lokale har samlet penge til at renovere indgangspartiet til byens idræts- og svømmehal, og har planer om yderligere moderniseringer.

Fjordklyngen (Skals, Låstrup, Nr. Rind, Sundstrup, Ulbjerg og Skringstrup), Viborg kommune

Forsøgsprojektet Fjordklyngen er finansieret af staten og kommune for at afprøve, om samarbejde mellem flere landsbyer kan styrke landdistrikterne. Sammen koordinerer de 6 landsbyer deres kulturelle tilbud og har sammen reetableret stier og lavet en 62 km lang mountainbikerute. Samarbejdet er organiseret i et Fjordklyngeråd.

Gl. Rye, Skanderborg kommune

Indbyggertallet i Gl. Rye er fra 2011 til 2016 steget med ca. 11 %. Tilflytningen skyldes især den smukke natur, men også skole, daginstitutioner og Brugsen. Der er etableret en lokal fond, der har opkøbt lyngbakker og desuden står for at vedligeholde arealerne. Det lokale kraftvarmeværk har omstillet fra naturgas, så en væsentlig del af produktionen er baseret på varmepumper og solvarme. Dermed er varmeprisen reduceret til næsten det halve fra 2013 til 2016.

Mørke, Syddjurs kommune

I Mørke er man i gang med at genskabe “Byens Hus” som et værested og forsamlingshus med penge fra en pulje til byfornyelse. I samme forbindelse er borgerforeningen genskabt og kommer til at stå for driften af huset. Der er de seneste år kommet enkelte nye butikker til byen. Desuden har lokale kræfter etableret 2 mobile “folkebiblioteker”, da kommunen lukkede biblioteket. Mørke oplever tilflytning fra især Aarhus-området.

Nordvestkraft (Abildå, Vind, Sørvad og Ørnhøj), Herning kommune

De 4 byer samarbejder blandt andet om at holde en årlig markedsdag, gennemføre IT-kurser, og har fælles kalender for aktiviteter og fælles facebookside. I Sørvad vedligeholder borgerforeningens venner grønne områder og en naturlegeplads med shelters m.m. I Ørnhøj har borgerne stået for etablering af et friplejehjem, da kommunen lukkede plejehjemmet. Desuden er der i Ørnhøj etableret en stor bålhytte. I Vind er den gamle skole omdannet til et natur- og aktivitetscenter.

Nr. Nissum, Lemvig kommune

Nr. Nissum er kendt som seminarieby med lærerseminarium, seniorhøjskole og 3 efterskoler med hvert sit speciale. Skolerne bidrager til et betydeligt antal arbejdspladser og omsætning i lokalområdet. Nr. Nissum Borgerforening har taget initiativ til en helhedsplan der danner udgangspunkt initiativer som at frivillige har renset en mose, ryddet op i en naturskøn dal, opført bålhus og fugletårn og etableret shelter og badebro. Borgerforeningen er også aktiv på det kulturelle område. Fjernvarmeforsyningen er ændret og dermed er udgifterne reduceret med 60 %.

Sall, Favrskov kommune

Sall Lokalråd, der er etableret i 2011, står som central forening bag en række projekter. Sall har friskole og et nyetableret friplejehjem. Sall bypark er beplantet med frugttræer og bærbuske, og har fået aktivitetshytte og udendørs aktivitetsredskabsbane. Sall Beboerforening bidrager med mange aktiviteter i byens forsamlingshus. Med finansiering fra 50 lokale borgere er der i Sall i 2016 startet et whisky-destilleri.

Skave, Holstebro kommune

I Skave har mange frivillige og ildsjæle skabt grundlaget for etablering af Skave og omegns Multihus dels gennem arbejdskraft og dels gennem en stor økonomisk indsamling. I det nye multihus er der udover de normale aktiviteter også startet en kreativ klub og en lokal litteraturklub. Der står også frivillige bag den lokale ungdomsklub. I skoven øst for Skave har Hogager borgerforening og Skave borgerforening sammen været med til at etablere aktiviteter som skovlegeplads, shelter, grillhytte m.m. Skave har et tæt samarbejde med nabolandsbyen Hogager og indgår i et klyngesamarbejde mellem 7 landsbyer.

Tønning-Træden, Horsens kommune

Tønning-Træden indgår i Horsens kommunes projekt “Den Trygge Landsby”, hvor landsbyen har fået 100.000 kr. til at gennemføre en lokal proces med borgerbudgettering. Tønning-Træden har primært arbejdet med fornyelse på det sociale og kulturelle område (Det sociale kapital er i centrum). Der er etableret arbejdsgrupper der sørger for fællesspisninger, høstfest, landsbyfest, markedsdage m.m. Der arbejdes på at etablere en købmandscafé i Træden forsamlingshus.

Vorgod-Barde, Ringkøbing-Skjern kommune

De to landsbyer Vorgod og Barde blev formelt i 2009 lagt sammen til en landsby. Vorgod-Barde er kendetegnet ved mange fælles sociale aktiviteter, hvor rammen udgøres af forsamlingshus og idrætshal. Kulturprojektet “Wave Banners” har været med til at binde de to byer sammen. Der er med lokale kræfter etableret en genbrugsbutik i den nedlagte købmandsbutik. En lokal forening har via indsamlede midler fået bl.a. byens torv renoveret. Der er i tilknytning til skole, børnehave og hal etableret en multibane til sport.

Ørsted, Norddjurs kommune

En gruppe af byens borgere har indsamlet penge gennem “folkeaktier” (556 aktionærer) og købt byens kro, der nu udgør et kultur- og foreningshus for byen. Stedet er rammen for kulturelle aktiviteter. Hvor en nedrevet kornsilo stod er der skabt et grønt byrum med skulpturplæne, madpakkehus, legeplads m.m. alt sammen etableret af frivillige. I en nærliggende skov har frivillige etableret en mountainbike bane og byens biograf drives ved frivillig arbejdskraft.

Øster Bjerregrav, Randers kommune

Gennem frivillig indsats er byens forsamlingshus renoveret. De lokale foreninger har stået for at renovere FDF’s klubhus / spejderhytte, renoveret fodboldklubbens omklædningsrum og etableret et fitnesscenter i tilknytning dertil. Som stort fælles projekt er “Øster Bjerregravs Aktivitetspark” etableret med stort overdækket fælleshus, legeplads, skaterpark m.m. Frivillige har også skabt baggrund for etablering af fibernet i byen.

Det bobler af liv i mange midtjyske landsbyer. Ikke mindst i de 12 landsbyer og landsby-fællesskaber, der netop er indstillet som kandidat til årets landsby i Region Midtjylland.

Det gode landsbyliv skaber ikke sig selv, men kræver både gode ideer, nøje planlægning og masser af hårdt arbejde.  Det viser årets 12 indstillede kandidater til Region Midtjyllands Landsbypris. Regionsrådet udpeger prismodtageren efter indstilling fra et ekspertpanel. Prisen uddeles for niende gang i foråret 2017 og ledsages af 150.000 kroner, som kan bruges til glæde for borgerne.

 

Indstillede fra alle egne

I de 12 kandidat-landsbyer har borgerne sammen forskønnet deres landsby ved at rive huse ned, passe grønne områder, og plante træer og buske. De har lavet mountainbikespor og banet vejen for friskoler, plejehjem, iværksætterhus og sågar et whiskydestilleri. Indstillingerne kommer fra næsten alle egne af regionen.

De indstillede er landsbyerne Nørre Nissum, Skave, Durup Gl. Rye, Mørke, Sall, Tønning-Træden, Vorgod-Barde, Ørsted og Øster Bjerregrav og landsby-samarbejderne Fjordklyngen med Skals, Låstrup, Nr. Rind, Sundstrup, Ulbjerg og Skringstrup, samt Nordvestkraft med Abildå, Vind, Sørvad og Ørnhøj.

Kravene til landsbyerne er mange

For at komme i betragtning til Landsbyprisen skal landsbyen højst have 2.000 indbyggere. Tørring-Træden og Sall lever med henholdsvis 220 og 238 indbyggere til fulde op til kravet, mens begge landsbysamarbejder i dysten til sammen har for mange indbyggere.

– Det er kun godt at landsbyerne i henholdsvis Fjordklyngen og Nordvestkraft samarbejder om at udvikle deres landsbyer og skabe udvikling, det skal ikke diskvalificere dem i konkurrencen da hver landsby i sig selv er “lille nok”, siger Poul Erik Christensen, formand for regionsrådets rådgivende udvalg for regional udvikling.

Landsbyerne har alle tiltrukket nye indbyggere eller bremset affolkningen og gennemført eller sat gang i større projekter eller initiativer, der viser nye veje. Alt er sket i planlagte indsatser med stærkt engagement og frivillige indsatser.

Tidligere modtagere

Region Midtjyllands Landsbypris blev i fjor uddelt for ottende gang. De tidligere modtagere er (i kronologisk rækkefølge) Idom-Råsted i Holstebro Kommune, Spjald i Ringkøbing-Skjern Kommune, Endelave By i Horsens Kommune, Rødding i Skive Kommune, Nørager i Norddjurs Kommune, Ølstrup i Ringkøbing-Skjern Kommune, Glyngøre i Skive Kommune og Feldballe i Syddjurs Kommune.

Her er årets kandidater

Kandidater til landsbyprisen

Indbygger-tal pr. 1. januar 2011 *)

Indbygger-tal pr. 1. januar 2016 *)

Indstillet af

Durup

954

923

LAG Skive-Viborg

Fjordklyngen 1)

2824 (samlet)

2852 (samlet)

LAG Skive-Viborg

Gl. Rye

1317

1461

Skanderborg kommune

Mørke

1501

1552

LAG Djursland

Nordvestkraft 2)

2087 (samlet)

2077 (samlet)

Herning kommune

Nr. Nissum

1029

1038

LAG Lemvig. Ringkøbing-Skjern

Sall

233

238

LAG Randers-Favrskov

Skave

495

518

LAG Struer – Holstebro

Tønning-Træden

206

220

Horsens kommune

Vorgod-Barde

1024

1017

LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern

Ørsted

1489

1456

LAG Djursland

Øster Bjerregrav

1082

1096

LAG Randers-Favrskov

1): Skals, Låstrup, Nr. Rind, Sundstrup, Ulbjerg og Skringstrup

2): Abildå, Ørnhøj, Sørvad og Vind

*) Kilde. Statistikbanken

Durup, Skive kommune

Et større byfornyelsesprojekt har siden 2008 sat gang i udviklingen af Durup. Landsbyen er renoveret gennem nedrivning af bygninger, nye stianlæg og meget andet. En lokal frisør har etableret et “iværksætterhus” med udlejning af butiksarealer og kontorpladser.  Et lokalt erhvervsnetværk arbejder på at skaffe arbejdspladser til byen. Lokale har samlet penge til at renovere indgangspartiet til byens idræts- og svømmehal, og har planer om yderligere moderniseringer.

Fjordklyngen (Skals, Låstrup, Nr. Rind, Sundstrup, Ulbjerg og Skringstrup), Viborg kommune

Forsøgsprojektet Fjordklyngen er finansieret af staten og kommune for at afprøve, om samarbejde mellem flere landsbyer kan styrke landdistrikterne. Sammen koordinerer de 6 landsbyer deres kulturelle tilbud og har sammen reetableret stier og lavet en 62 km lang mountainbikerute. Samarbejdet er organiseret i et Fjordklyngeråd.

Gl. Rye, Skanderborg kommune

Indbyggertallet i Gl. Rye er fra 2011 til 2016 steget med ca. 11 %. Tilflytningen skyldes især den smukke natur, men også skole, daginstitutioner og Brugsen. Der er etableret en lokal fond, der har opkøbt lyngbakker og desuden står for at vedligeholde arealerne. Det lokale kraftvarmeværk har omstillet fra naturgas, så en væsentlig del af produktionen er baseret på varmepumper og solvarme. Dermed er varmeprisen reduceret til næsten det halve fra 2013 til 2016.

Mørke, Syddjurs kommune

I Mørke er man i gang med at genskabe “Byens Hus” som et værested og forsamlingshus med penge fra en pulje til byfornyelse. I samme forbindelse er borgerforeningen genskabt og kommer til at stå for driften af huset. Der er de seneste år kommet enkelte nye butikker til byen. Desuden har lokale kræfter etableret 2 mobile “folkebiblioteker”, da kommunen lukkede biblioteket. Mørke oplever tilflytning fra især Aarhus-området.

Nordvestkraft (Abildå, Vind, Sørvad og Ørnhøj), Herning kommune

De 4 byer samarbejder blandt andet om at holde en årlig markedsdag, gennemføre IT-kurser, og har fælles kalender for aktiviteter og fælles facebookside. I Sørvad vedligeholder borgerforeningens venner grønne områder og en naturlegeplads med shelters m.m. I Ørnhøj har borgerne stået for etablering af et friplejehjem, da kommunen lukkede plejehjemmet. Desuden er der i Ørnhøj etableret en stor bålhytte. I Vind er den gamle skole omdannet til et natur- og aktivitetscenter.

Nr. Nissum, Lemvig kommune

Nr. Nissum er kendt som seminarieby med lærerseminarium, seniorhøjskole og 3 efterskoler med hvert sit speciale. Skolerne bidrager til et betydeligt antal arbejdspladser og omsætning i lokalområdet. Nr. Nissum Borgerforening har taget initiativ til en helhedsplan der danner udgangspunkt initiativer som at frivillige har renset en mose, ryddet op i en naturskøn dal, opført bålhus og fugletårn og etableret shelter og badebro. Borgerforeningen er også aktiv på det kulturelle område. Fjernvarmeforsyningen er ændret og dermed er udgifterne reduceret med 60 %.

Sall, Favrskov kommune

Sall Lokalråd, der er etableret i 2011, står som central forening bag en række projekter. Sall har friskole og et nyetableret friplejehjem. Sall bypark er beplantet med frugttræer og bærbuske, og har fået aktivitetshytte og udendørs aktivitetsredskabsbane. Sall Beboerforening bidrager med mange aktiviteter i byens forsamlingshus. Med finansiering fra 50 lokale borgere er der i Sall i 2016 startet et whisky-destilleri.

Skave, Holstebro kommune

I Skave har mange frivillige og ildsjæle skabt grundlaget for etablering af Skave og omegns Multihus dels gennem arbejdskraft og dels gennem en stor økonomisk indsamling. I det nye multihus er der udover de normale aktiviteter også startet en kreativ klub og en lokal litteraturklub. Der står også frivillige bag den lokale ungdomsklub. I skoven øst for Skave har Hogager borgerforening og Skave borgerforening sammen været med til at etablere aktiviteter som skovlegeplads, shelter, grillhytte m.m. Skave har et tæt samarbejde med nabolandsbyen Hogager og indgår i et klyngesamarbejde mellem 7 landsbyer.

Tønning-Træden, Horsens kommune

Tønning-Træden indgår i Horsens kommunes projekt “Den Trygge Landsby”, hvor landsbyen har fået 100.000 kr. til at gennemføre en lokal proces med borgerbudgettering. Tønning-Træden har primært arbejdet med fornyelse på det sociale og kulturelle område (Det sociale kapital er i centrum). Der er etableret arbejdsgrupper der sørger for fællesspisninger, høstfest, landsbyfest, markedsdage m.m. Der arbejdes på at etablere en købmandscafé i Træden forsamlingshus.

Vorgod-Barde, Ringkøbing-Skjern kommune

De to landsbyer Vorgod og Barde blev formelt i 2009 lagt sammen til en landsby. Vorgod-Barde er kendetegnet ved mange fælles sociale aktiviteter, hvor rammen udgøres af forsamlingshus og idrætshal. Kulturprojektet “Wave Banners” har været med til at binde de to byer sammen. Der er med lokale kræfter etableret en genbrugsbutik i den nedlagte købmandsbutik. En lokal forening har via indsamlede midler fået bl.a. byens torv renoveret. Der er i tilknytning til skole, børnehave og hal etableret en multibane til sport.

Ørsted, Norddjurs kommune

En gruppe af byens borgere har indsamlet penge gennem “folkeaktier” (556 aktionærer) og købt byens kro, der nu udgør et kultur- og foreningshus for byen. Stedet er rammen for kulturelle aktiviteter. Hvor en nedrevet kornsilo stod er der skabt et grønt byrum med skulpturplæne, madpakkehus, legeplads m.m. alt sammen etableret af frivillige. I en nærliggende skov har frivillige etableret en mountainbike bane og byens biograf drives ved frivillig arbejdskraft.

Øster Bjerregrav, Randers kommune

Gennem frivillig indsats er byens forsamlingshus renoveret. De lokale foreninger har stået for at renovere FDF’s klubhus / spejderhytte, renoveret fodboldklubbens omklædningsrum og etableret et fitnesscenter i tilknytning dertil. Som stort fælles projekt er “Øster Bjerregravs Aktivitetspark” etableret med stort overdækket fælleshus, legeplads, skaterpark m.m. Frivillige har også skabt baggrund for etablering af fibernet i byen.

Be the first to comment

Leave a Reply