Den store vejfest i Silkeborg

Silkeborg Kommune har givet tilladelse til at bruge Remstrup Å og Stryget til One Mile, dragebådssejlads og rafting med gummibåde ved Danmarks Største Vejfest fredag 9. september 2016. Klagevejledning er vedlagt afgørelsen.

Silkeborg Kommune giver hermed tilladelse til at sejle på Remstrup Å og Stryget i Silkeborg fredag 9. september 2016 i forbindelse med afholdelse af Danmarks Største Vejfest.

Der gives tilladelse til at afholde dragebådssejlads i Remstrup Å og rafting i Stryget.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

Isætning og optagning af både samt sejlads og anden færdsel skal ske på en sådan måde, at stenene i stryget ikke flyttes, og at stryget i det hele taget ikke påvirkes, da stryget har en ganske bestemt opbygning, der skal sikre en fastlagt vandafledning.

Arrangørerne er selv ansvarlige for al sikkerhed for deltagerne i løbet.

Åen og arealerne omkring åen skal efterlades opryddet, og al afmærkning og affald, der er kommet i forbindelse med sejladsen, skal fjernes samme dag.

Se hele afgørelsen og klagevejledningen

Silkeborg Kommune har givet tilladelse til at bruge Remstrup Å og Stryget til One Mile, dragebådssejlads og rafting med gummibåde ved Danmarks Største Vejfest fredag 9. september 2016. Klagevejledning er vedlagt afgørelsen.

Silkeborg Kommune giver hermed tilladelse til at sejle på Remstrup Å og Stryget i Silkeborg fredag 9. september 2016 i forbindelse med afholdelse af Danmarks Største Vejfest.

Der gives tilladelse til at afholde dragebådssejlads i Remstrup Å og rafting i Stryget.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

Isætning og optagning af både samt sejlads og anden færdsel skal ske på en sådan måde, at stenene i stryget ikke flyttes, og at stryget i det hele taget ikke påvirkes, da stryget har en ganske bestemt opbygning, der skal sikre en fastlagt vandafledning.

Arrangørerne er selv ansvarlige for al sikkerhed for deltagerne i løbet.

Åen og arealerne omkring åen skal efterlades opryddet, og al afmærkning og affald, der er kommet i forbindelse med sejladsen, skal fjernes samme dag.

Se hele afgørelsen og klagevejledningen

Be the first to comment

Leave a Reply